07:07am 13 mars om annorlunda ledarskap

  En framgångsfaktor för många bolag är ledarskapet. Men hur skall vi tänka i förändringstider, vad händer när situationer ställs på sin spets eller när man hamnar i annorlunda situationer som kräver nya ledarroller? 07:07am har bjudit in två ledare med en intressant balans – Patrik hanterar två olika ledarskap, dels företaget och dels det…

Läs mer

Export och internationalisering på 07:07am 29 nov 2017

För många företag innebär export en unik möjlighet att kunna växa och nå ökad lönsamhet. Men att nå nya och större marknader är också förenat med risker. Att förstå de olika förutsättningar som gäller på olika marknader kan vara nyckeln till framgång. Dagens föreläsare delade med sig av sina erfarenheter av export till andra länder…

Läs mer

Crowdfunding på 07:07am – ett annat sätt att finansiera

07:07am frukostmöte den 1 mars handlade om Crowdfunding – eller gräsrotsfinansiering – ett begrepp som vi hör allt oftare. Det innebär i stort att en stor mängd individer bidrar, ofta med mindre summor, för att tillsammans finansiera projekt, filmer, böcker, produktutveckling eller hela företag. Begreppets andemening kan härledas tillbaka så tidigt som sent 1990-tal, men…

Läs mer