Malmö stad får ny organisation

Den 1 maj ändrar Malmö stad organisationen från geografisk indelning med stadsområdeförvaltningar till fackförvaltningar. Stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen avvecklas. Verksamheter som tidigare har rymts inom dessa förvaltningar kommer att ingå i den nya organisationen. Tre nya socialnämnder bildas: en arbetsmarknads- och socialnämnd, en funktionsstödsnämnd och en hälsa-, vård- och omsorgsnämnd. Till varje nämnd hör en förvaltning.

Snabba förändringar i Malmö och omvärlden påverkar

Malmö stad ändrar sin organisering för att bättre möta dagens och framtidens behov och utmaningar och bidra till ett socialt hållbart Malmö.

Framför allt handlar det om lösa Malmös utmaningar som till exempel arbetsmarknadsfrågor, försörjning, hemlöshet och den ökande befolkningen. Enligt befolkningsprognosen kommer Malmös befolkning att öka med cirka 45 000 invånare till totalt cirka 375 000 invånare år 2025.

Utvecklingen innebär ett fortsatt högt tryck på de delar av organisationen som arbetar med frågor som handlar om Malmöbor i behov av stöd. Det gäller såväl inom vård och omsorg som inom individ- och familjeomsorg.

Välfärdsfrågorna behöver ledas och utvecklas in i framtiden utifrån en stabil och tydlig organisation som grund, där resurser och kompetens tas tillvara, så att Malmöborna får likvärdiga insatser av god kvalitet.

3 nya fackförvaltningar bildas

De nya förvaltningarna som bildas är: arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och  hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Arbetsmarknads-, och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen övergår till att bli gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. De lämnar över arbetsmarknadsinsatser till den nya arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen upphör den 30 april 2017.

Flera andra nämnder och förvaltningar berörs också av förändringarna som t.ex. fastighetskontoret, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. Från den 1 maj får fastighetskontoret ökat ansvar för t.ex hemlöshet och bostadssociala frågor, kulturförvaltningen tar över stadsområdesbiblioteken och både fritids- och kulturförvaltningen får ansvar för vissa mötesplatser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *