Bättre elkvalitet för ditt företag! Framtidens eldrivna transporter!

Arrangör

IUC Syd

Datum och tid
Sista datum för anmälan

tisdag, 08 maj, 2018

Adress till evenemanget

Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4, Malmö

Stad

Malmö

Webbplats för evenemanget
http://www.iucsyd.se/kalender/smart-energi-konferens/
Kräver det medlemsskap?

Nej

Fil
Smart-Energi-slutkonferens-17-maj-2018.pdf(194,48 KB)
Beskrivning

Välkommen till ett seminarium som arrangeras inom ramen för IUC Syds projekt Smart Energi Skåne. I detta öppna, avslutande seminarium får du lyssna på hur E.ON arbetar med förbättrad elkvalitet, och hur bland andra Chargex beskriver framtidens resande med elfordon.

NÄR: 17 maj, kl 12.00 -16.00
VAR: Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4, Malmö

Programpunkter för dagen
Inledande lunch
Produktivitetsförbättringar genom bättre elkvalitet – hur skyddad är er produktion?
Det svenska elnätet håller en hög standard med god elkvalitet för den vanlige elanvändaren. Men industrier med känslig utrustning har ibland en annan bild. Regelverk och ansvarsfördelning är tydliga men inte allmänt kända, inte heller är det känt hur spänningsfall undviks. En genomlysning och proaktiva åtgärder kan betala sig snabbt! E.ON hjälper företag förbättra produktivitet och tillgänglighet genom högre elkvalitet.
– Framtidens eldrivna transporter – Den hållbara revolutionen
Vår vision är att resa med naturens kraft istället för på dess bekostnad. Därför gör vi det enkelt för dig som vill leva hållbart. E.ON, Chargex med flera presenterar sina erbjudanden inom elfordonsområdet.
Paneldiskussion och mingel

ANMÄLAN senast den 8 maj till:
Mats Larsson, IUC Syd, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411
Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser! No show utan avanmälan senast 14 maj debiteras med 400 SEK ex moms. Ange eventuella allergier vid anmälan.

Smart Energi Skåne är ett treårigt projekt som genomförs med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.