Om oss / Kontakt

Näringslivskontoret Malmö stad – vårt uppdrag

malmobusiness.com administreras främst av Malmö stads Näringslivskontor.
Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet!

Utgångspunkten är att tillväxt genererar nya arbetstillfällen. Genom ekonomisk tillväxt kommer fler Malmöbor i arbete, vilket också förbättrar förutsättningarna för att trygga välfärden för kommuninvånarna.

På Näringslivskontoret arbetar i huvudsak med tre fokusområden:Befintliga företag trivs och utvecklas
– Vi ska verka för att skapa goda relationer och företagsservice i samverkan med relevanta förvaltningar inom Malmö
– Information och fakta från oss ska vara efterfrågat och användbart av många. Vi ska koncentrera oss på få aktiviteter som leder till handlingskraft

Fler företag etablerar sig här
– Vi vill positionera Malmö som den innovativa och nyfikna staden i Öresundsregionen och hela landet
– Vi ska intensifiera vår marknadsföring tillsammans med andra aktörer och fokusera mot de mest intressanta branscherna, regionerna, städerna och företagen

Nya företag skapas genom innovation och entreprenörskap
– Vi ska göra omvärldsanalyser, definiera vad som saknas och ta initiativ i samverkan med andra aktörer för att fylla luckorna
– Vi ska prioritera hållbara initiativ samt koordinera mötesplatser och plattformar som uppfyller nyföretagarens behov

 

Näringslivsavdelningen

Näringslivskontoret är en enhet under Näringslivsavdelningen som består av Näringslivskontoret, Malmö Turism och Arbetsmarknadsenheten.

Näringslivsavdelningens uppdrag är strategiskt, sammanhållande och samverkande. Avdelningen svarar för beredning, samverkan, policy-, strategi- och utvecklingsfrågor rörande näringslivsutveckling, arbetsmarknadsinsatser, turism- och besöksnäring samt marknadsföring.

Avdelningen ansvarar för, driver och utvecklar två viktiga marknadsföringskanaler: malmotown.com och malmobusiness.com.

Vi på Näringslivskontoret

Pehr Andersson    
Näringslivsdirektör
Telefon 040-34 17 20
Mobil 0705-17 61 34
pehr.andersson@malmo.se

Sebastian Drott    
Enhetschef Näringslivskontoret
Mobil 0709-966165
sebastian.drott@malmo.se
Telefon: 040-34 40 34

Sara Bergman    
Näringslivsutvecklare
Faktaskrifterna MalmöLäget och Malmö Snapshot
Telefon 040-34 21 90
Mobil 0733-011 211

Magnus Carstam    
Näringslivsutvecklare
Etableringsfrågor, Företagslotsen
Mobil 0708-756868
magnus.carstam@malmo.se

ersätter Magdalena K Svensson nedan

Jessica H Jönsson    
Näringslivsutvecklare
Kommunikation, webb, press, informationsmaterial
Mobil 0705-97 76 64
jessica.h.jonsson@malmo.se

Nina Karlsson     
Reception/Administration
Telefon 040-34 17 00
Mobil 0705-56 78 45
nina.karlsson@malmo.se

Thobias Lading    
Näringslivsutvecklare
Malmö Cleantech City
Telefon 040-34 17 37
Mobil 0766-32 39 86
thobias.lading@malmo.se

Stefan Månsson     
Näringslivsutvecklare
Innovation, entreprenörskap, Profilområde Kreativa näringar
Telefon 040-34 17 34
Mobil 0709-99 39 94
stefan.m.mansson@malmo.se

 

Victor Ollén     
Processledare Meet Malmö
Mobil 072 – 00 34 074
Victor.ollen@malmo.se

Erika Pettersson
Näringslivsutvecklare
Implementering av Näringslivsprogrammet
Mobil 0709-35 32 86
Erika.Pettersson@malmo.se

Louise Svensson     
Näringslivsutvecklare
Profilområde Handel
Mobil 0706-92 35 35
louise.svensson@malmo.se

Lena Persson    
Näringslivsutvecklare
Näringslivsgala, 07:07am
Mobil 0709 72 49 53
lena.persson22@malmo.se