Om oss / Kontakt

Näringslivskontoret Malmö stad – vårt uppdrag

malmobusiness.com administreras främst av Malmö stads Näringslivskontor. Näringslivskontoret är en enhet på Näringslivsavdelningen tillsammans med Malmö Turism och Arbetsmarknadsenheten. Avdelningen i sin tur är en del av Malmö stads Stadskontor.
Kontaktuppgifter till oss på Näringslivskontoret finner du nedan.

Söker du någon annan på Näringslivsavdelningen? – Hela avdelningen finner du HÄR >>

Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet!

Utgångspunkten är att tillväxt genererar nya arbetstillfällen. Genom ekonomisk tillväxt kommer fler Malmöbor i arbete, vilket också förbättrar förutsättningarna för att trygga välfärden för kommuninvånarna.

På Näringslivskontoret arbetar i huvudsak med tre fokusområden:Befintliga företag trivs och utvecklas
– Vi ska verka för att skapa goda relationer och företagsservice i samverkan med relevanta förvaltningar inom Malmö
– Information och fakta från oss ska vara efterfrågat och användbart av många. Vi ska koncentrera oss på få aktiviteter som leder till handlingskraft

Fler företag etablerar sig här
– Vi vill positionera Malmö som den innovativa och nyfikna staden i Öresundsregionen och hela landet
– Vi ska intensifiera vår marknadsföring tillsammans med andra aktörer och fokusera mot de mest intressanta branscherna, regionerna, städerna och företagen

Nya företag skapas genom innovation och entreprenörskap
– Vi ska göra omvärldsanalyser, definiera vad som saknas och ta initiativ i samverkan med andra aktörer för att fylla luckorna
– Vi ska prioritera hållbara initiativ samt koordinera mötesplatser och plattformar som uppfyller nyföretagarens behov

Vi på Näringslivskontoret

Sebastian Drott    
Enhetschef Näringslivskontoret

Mobil 0709-966165
sebastian.drott@malmo.se

Arbetsuppgifter: Ansvarar för näringslivskontorets verksamhet samt sitter med i olika styrelser och nätverk.

 

Sara Bergman

Näringslivsutvecklare

Sara.bergman@malmo.se
Mobil: 0733-011211

Arbetsuppgifter: Ansvarig för faktaskrifterna MalmöLäget och Malmö Snapshot.

 

 

Magnus Carstam

Näringslivsutvecklare

Magnus.carstam@malmo.se
Mobil: 0708-756868

Arbetsuppgifter: Etableringar av nya företag, 07:07, krognätverket, förbättrad kommunal service, Insikt, ansvarig för företagslotsen

Jessica H Jönsson    
Näringslivsutvecklare

Mobil 0705-97 76 64
jessica.h.jonsson@malmo.se

Arbetsuppgifter: Ansvarig för bland annat extern kommunikation på webb, sociala medier och i tryck, foto, mediekontakter och i diverse projekt på enheten.

Thobias Lading

Näringslivsutvecklare

Thobias.lading@malmo.se
Mobil: 0766-32 39 86

Arbetsuppgifter: Projektledare Malmö Näringslivsgala samt Malmö Cleantech.

Stefan Månsson     
Näringslivsutvecklare

Telefon 040-34 17 34
Mobil 0709-99 39 94
stefan.m.mansson@malmo.se

Arbetsuppgifter: Innovation, entreprenörskap, Profilområde Kreativa näringar

Victor Ollén

Näringslivsutvecklare

Victor.ollen@malmo.se
Mobil 072 – 00 34 074

Arbetsuppgifter: Ansvarig kompetensförsörjning, samt samverkan mellan skola och arbetsliv, tex satsningarna ”Hej Framtid!” och ”Nissin”. Arbetar även med kommuncentrala utredningar inom näringslivs- och arbetsmarknadsområdet. 

 

Lena Persson    
Näringslivsutvecklare

Mobil 0709 72 49 53
lena.persson22@malmo.se

Arbetsuppgifter: Näringslivsgala, 07:07am

Louise Svensson
Näringslivsutvecklare

Louise.svensson@malmo.se
Mobil: 0706 92 35 35

Arbetsuppgifter: Etableringar av nya företag inklusive marknadsföring och service, projektledare för medverkan i olika typer av event, framförallt inom bygg- och fastighetsnäringen.