Lämna in idé

Sitter du och klurar på en riktigt bra idé som skulle göra Malmö till en bättre stad att leva och verka i? Lämna in den till Meet Malmö, så hjälper vi dig att ge idén vingar!

>> Lämna in en idé till Meet Malmö

Du som lämnar in en idé kan komma från näringslivet, Malmö stad eller någon annan myndighet eller organisation.

Idén kan handla om vad som helst som ökar den sociala hållbarheten i Malmö – det kan till exempel gälla frågor om arbete, hälsa, demokrati, företagsetableringar, skola, digitalisering, äldreomsorg eller stadsbyggnad. Här kan du läsa om tidigare projekt som startat inom ramen för Meet Malmö.

Idén kan alltså handla om många olika ämnen – men den behöver den uppfylla fem kriterier för att Meet Malmö ska ta sig an den. Idén ska bland annat syfta till samarbete mellan näringslivet och Malmö stad, utveckla näringslivet och verka för en socialt hållbar utveckling i stort.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om kriterierna.

Meet Malmös kriterier

  • Samverkan mellan Malmö stad och näringslivet
  • Social hållbarhet
  • Näringslivsutveckling
  • Kommunens rådighet 
  • Ditt eget engagemang

Idén är lämnad - vad händer nu?

När du har skickat in idén via formuläret hanteras den av Meet Malmös processledning, som rent organisatoriskt finns på Malmö stads näringslivsavdelning. De kommer att återkoppla till dig inom tre veckor.

Om idén lever upp till kriterierna och bedöms ha förutsättningar att kunna tas vidare startas ett projekt kring idén.

Projektgruppen bemannas med representanter från näringslivet, Malmö stad samt eventuella andra aktörer som bedöms viktiga för projektet. Malmö stad ser också till att varje projektgrupp får det processtöd som krävs. Vilket processtöd som ges varierar efter varje projekts specifika förutsättningar, men det kan gälla till exempel tillsättning av projektledare och hjälp att hitta finansiering.