MALMÖLÄGET ÅRSRAPPORT

Så här funkar nya MalmöLägetwebben med Presentationsläge online.
(Vill du istället ha den som nedladdningsbar PDF eller Powerpoint – se längst ned)

MalmöLäget är en rapport med sammanställning av fakta, statistik och kortanalyser kopplade till näringslivet i Malmö. Nu finns rapporten från 2017 tillgänglig även som onlinepresentation- klart att använda som presentation utan behov av Powerpoint!

I menyraden ovan längst till höger kan du välja om du vill läsa hela MalmöLäget – Originalläge – eller om du vill läsa den/använda den som en presentation online – Presentationsläge. Sidans höjd anpassar sig automatiskt för Presentationsläget. Trycker du på F11 (helskärmsläge) så blir det ännu snyggare!

I årsrapporten kan man följa utveckling och trender inom olika områden. Här hittar du tio identifierade nyckeltal men även mängder av annan intressant statistik, fakta och kortanalyser.

Rapporten är framtagen av Näringslivskontoret för att ge alla intressenter av Malmös näringsliv raka fakta och överskådlig statistik. Det gäller både företag i Malmö, företag som planerar att flytta hit och andra aktörer som vill följa näringslivets utveckling.

Pendlingsstatistik, befolkning, företagsstruktur, branschutveckling och förvärvsarbetande är några av de många områden man tittar på.


Här kan du ladda ner MalmöLäget som PDF och Powerpoint

Download the english version – Malmö snapshot here