Meet Malmö Idéformulär

Kul att du är intresserad av att arbeta tillsammans för en socialt hållbar stad!

Fyll i ansökan nedan för att skicka in ditt förslag till Meet Malmö. En liten påminnelse om kriterierna: De viktigaste är att idén eller frågeställningen syftar till samarbete mellan näringsliv och Malmö stad, utvecklar näringslivet och verkar för en socialt hållbar utveckling i stort.

OBS! Idéer som enbart handlar om finansiering/bidrag eller marknadsföring av tjänste- eller produktutveckling för enskilda företag kommer inte att behandlas inom ramen för Meet Malmö.