Meet Malmö

Välkommen till Meet Malmö! Kul att du är här!

Vi tänker så här. Det finns många goda tankar och initiativ från näringslivet, organisationer och Malmö stad kring en socialt hållbar utveckling. Om vi samlar dessa, gör dem överskådliga och samarbetar når vi längre. Tillsammans.

I forumet Meet Malmö samarbetar Malmö stad och näringslivet för att hitta lösningar på stadens utmaningar. Goda tankar och initiativ från näringslivet, organisationer och Malmö stad kring en socialt hållbar utveckling får gro och utvecklas till samarbeten och konkreta lösningar.


Så går det till

Lämna in din idé!
Du som representant för näringslivet, Malmö stad och annan aktör kan lämna in initiativ till Meet Malmö, antingen genom möten eller digitala kanaler som till exempel Meet Malmö-portalen. Initiativet ska vara av strategisk karaktär för såväl Malmö stad som dess näringsliv, samt ha fokus på samverkan och social hållbarhet.

Har du ingen idé men vill bidra till arbetet? Som näringslivsrepresentant kan du bli en Meet Malmöresurs. När arbetsgruppen för ett initiativ ska bildas används resurserna och kopplas samman med representanter från kommunen eller andra aktörer.

Urval och bearbetning av frågor
Ett inkommet initiativ hanteras inom tre veckor av Näringslivskontoret och en inventering görs kring redan pågående satsningar inom området, både internt i Malmö stad och externt. Här avgörs om frågan är lämplig att antas av Meet Malmö.

Arbetsgrupper
När ett initiativet blir antaget bildas arbetsgrupper och processtöd för dessa säkerställs. Arbetsgrupperna består av personer från samhällets olika sfärer. Näringslivsrepresentanter hämtas främst från Meet Malmöresurserna, som är näringslivsrepresentanter vilka anmält intresse för att delta i olika samarbeten. Malmö stad ansvarar för att koordinera uppstarten. När initiativet är igång är det den som är bäst lämpad som äger och driver frågan.

Resultat
Till sist återrapporteras fullföljda uppdrag. Erfarenheterna, resultaten och kunskapen förs vidare på malmobusiness.com och i sociala medier för kunskapsspridning. Nedan kan du läsa om några av de projekt som fått liv genom Meet Malmö. Listan uppdateras efterhand.

Följ gärna arbetet i sociala medier på Twitter eller Linkedin.

 

Nyheter & aktuellt Meet Malmö


Foto: Bodil Elakkanin

Hej Framtid visade Malmös unga branschen där jobben finns

Under måndagen tog äntligen ett av Meet Malmös samverkansprojekt form. Malmö Live fylldes med drygt 1000 nyfikna Malmöungdomar när evenemanget Hej Framtid gick av stapeln. Kock, konferensvärd och salladskreatör – var några av jobben som besöksnäringen lyfte fram, när de skulle ge Malmös unga inblick i den växande branschen. Var femte nytt jobb i Sverige…

Läs mer

SPEL SPELAR ROLL FÖR MALMÖ

Två initiativ inom Meet Malmö djupdyker i Malmös spel- och techindustri. Syftet är att titta på hur näringsliv, kommun och andra aktörer kan samverkan för att bidra till fortsatt utveckling, tillväxt och innovation i branschen. Allt började som en inkommen idé till Meet Malmö om att staden saknar en fokuserad investering på turism, en fysisk…

Läs mer