Meet Malmö-resurser

Meet Malmö-resurserna är representanter från näringslivet som vill bidra till arbetet med Meet Malmö. När arbetsgruppen för en idé ska bildas används resurserna och kopplas samman med representanter från kommunen eller andra organisationer och myndigheter. 

Hur blir jag en Meet malmö-resurs? >>
Se vilka som är resurser >>
Avregistera dig >>

Hur blir jag en Meet Malmö-resurs?
En Meet Malmö resurs är en representant från näringslivet som anmält sitt intresse för att delta i olika samarbetsprojekt som fötts ur Meet Malmö-portalen. Du som intresserad näringslivsrepresentant anger om du är intresserad av samarbetsformer i brett perspektiv eller om du särskilt är intresserad av att bli kontaktad gällande en viss typ av frågeställning. Om du bara är intresserad av att delta i samarbete kring en egen idé som lämnats in till portalen så kan du ange det. 

Vilka som är Meet Malmö-resurser är transparent, det vill säga att företagets namn och kontaktperson är offentligt på malmobusiness.com/meetmalmoresurs.

Vi ber dig observera att näringslivskontoret rutinmässigt gör en ekonomisk upplysning på alla företag som blir aktuella att delta i konkreta projekt inom ramen för Meet Malmö.