Malmöbor mest nöjda med boendeorten

65 procent av svenskarna trivs bra på den ort de bor på visar en ny undersökning som Fastighetsbyrån genomfört. De som bor i de tre storstäderna är mest nöjda och allra nöjdast är de som bor i Malmö. Minst nöjda är de som bor på större orter med omkring 100 000 invånare.


Läs mer i Fastighetsbyråns pressmeddelande >>