Lokaler & mark

Söker du lokaler eller tomtmark i Malmö?

I Malmö finns bra lediga lokaler och kommunala tomter i olika delar av kommunen. Vill du diskutera placering i Malmö eller önskar information om Malmös framtid, kontakta Näringslivskontoret.


Lokaler

Objektvision

Lokalguiden.se

Tomter

Lediga kommunala tomter (malmo.se)