07:07am – arkiv

Här hittar du tidigare frukostmöten 07:07am

Arkiv frukostmöten

2019

 • 07:07am 13 mars om annorlunda ledarskap – dokumentation

2017

 • 1 mars - Crowdfunding - ett annat sätt att finanisera

2016

 • 28 september - TV-serien Bron - vad betyder den för Malmö?
 • 4 maj - Hur mår start-up scenen i Malmö? - investeringar och riskkapital
 • 3 mars - idrottens framgång en seger för näringslivet

2015

 • 25 november - Meet Malmö
 • 30 september - Fysiska mötesplatser för en digital värld
 • 2 maj - Specialmöte - Samverkan mellan det offentliga och näringslivet
 • 25 februari - Mentorskap för tillväxt

2014

 • 26 februari - Varför investera kapital i nya verksamheter?
 • 23 april - Storytelling skapar lönsamt mervärde
 • 24 september - Klimatsmart affärsnytta
 • 26 november - Boosta tillväxten

Möten 2013 och tidigare

2013

 • 17 april – Innovationskraft i befintliga företag
 • 25 september – CSR – ett sätt att stärka konkurrenskraften
 • 27 november – Kan skratt vara lönsamt?


2012

 • 28 nov – Att hitta rätt kompetens till företagen
 • 26 sep – Entreprenörskap och kapitalstöd till företag
 • 9 aug – Extrainsatt i samband med Malmö City Horse Show
 • 30 maj – Accelererande innovationsmiljöer
 • 28 mars – Konsternas inflytande över affärsutveckling och ledarskap


2011

 • 26 jan – Städers attraktionskraft
 • 27 apr – Affärsnyttan med sociala medier – finns den?
 • 28 sep – Vikten av det personliga nätverkandet
 • 30 nov – Håller det att förändra?


2010

 • 03 mar – En sportslig chans att göra affärer
 • 28 apr – Vikten av en väl vald varumärkesstrategi
 • 29 sep – Business över sundet
 • 08 dec – Infrastruktur för business


2009

 • 25 feb – Våga vägra lågkonjunktur
 • 29 apr – Vänta inte i vänteläge
 • 09 mar – Kulturbranchen allt hetare
 • 30 sep – Ta plats i en styrelse
 • 25 nov – Doppa fötterna i kunskapshavet

2008

 • 24 sep – Seniorer på frammarsch i näringslivet
 • 05 nov – Vilda entreprenörer
 • 26 nov – Möten för miljarder


2007

 • 28 feb – Affärsnyttan med ökad mångfald
 • 28 mar – Att sälja och köpa företag
 • 25 apr – Kvinnligt företagande ur ett annat perspektiv
 • 26 sep – Att bygga och vårda varumärken
 • 31 okt – Kul ger kulor
 • 28 nov – Vad går 40-talister igång på?


2006

 • 25 jan – Vilket näringsliv finns i Malmö om 10 år?
 • 22 feb – Lagen om offentlig upphandling – hot eller möjlighet?
 • 29 mar – Att exportera är inte svårt utan lönsamt
 • 26 apr – Hur vill du att Malmös näringslivspolitik ska se ut?
 • 31 maj – Turismen i Malmö en miljardindustri
 • 27 sep – Kundvård – Nyckeln till affärer
 • 25 okt – Kompetens – att leda och utveckla företag
 • 29 nov – Malmös okända näringsliv