07:07am 13 mars om annorlunda ledarskap – dokumentation

Ledarskap – utmaningar och möjligheter

TV-chefen Emma Kronqvist och sportchefen Patrik Sylvegård delade med sig av sin kunskap om att leda team till framgång. För Emmas Kronqvists del handlade det om att leda en stor organisation, som skulle minska sin kostym, samtidigt som den skulle ändra inriktning. Patrik delade hur det är att leda ett team vars mål är vinst i nästa match. Det gemensamma för dem båda är att dialog och feedback för dem är de viktigaste verktygen för ett lyckat resultat.

 

Emma Kronqvist styrde om DR till nya konsumtionsmönster

 

2017 tillträdde Malmöbon Emma Kronqvist en tjänst som TV-chef för DR, efter en karriär som programledare, projektledare och chef inom SVT där hon hade varit lokaliserad både i Göteborg och Malmö.

Emma Kronqvist ansvarar för utveckling av de två huvudkanalerna DR 1, DR 2, Dr 3, Dr K och playtjänsten DR TV. När hon fick tjänsten var den ny.

Men knappt hade hon börjat när den danska regeringen fattade ett beslut om att TV-licensen skulle bort och att public service skulle minskas. Ett besparingsuppdrag på 3,5% lades på hennes bord. Fyra hundra av hennes medarbetare skulle bort.

Men även om beslutet var chockartat, var Emma beredd. Redan vid anställningsintervjun hade Emma pratat om att det var nödvändigt att anpassa utbudet efter den nya marknaden med broadcastingutbud och målgruppen yngre.

Emma fattade beslut om vilka chefer som skulle få gå parallellt med att en ny strategi tog form. DR:s fokus skulle ligga på kärnområden som nyheter, dokumentärer, historia och kultur. Populära underhållningsprogram fick läggas ner.

En extra utmaning för Emma var att som ny chef, som var mitt inne i en stor utmaning, samtidigt lära sig en ny kultur och ett nytt språk. Men enligt Emma passar det rakare och ärligare sättet att kommunicera henne bättre, än det svenska sättet, med inriktning på det politiskt korrekta.

En viktig metod i Emmas ledarskap är kvartsamtalen, som utgår från visionen/känslan. Med ett speciellt fokus på tre månader för Emma en dialog med chefer om vad som är viktigast för dem, DR och vad de tror är viktigast för resten av världen. Vilka resurser behövs och vad är viktigast att prioritera?

De fem viktigaste faktorerna för en lyckad transformationsprocess är enligt Emma:

  • Transparens
  • Gränssättning är kärlek
  • Alla är kompetenta på sina egna liv
  • Lyssna!
  • ”Tandborsttekniken” d.v.s. allt behöver inte tänkas igenom, vissa saker ska bara göras.

 

Patrik Sylvegård leder Redhawkes till framgång med hjälp av feedback

Patrik Sylvegård, Vd för Redhawkes, tillika sportchef delade med sig av sin syn på ledarskap i sina två helt olika roller. I rollen som VD är han chef på en ganska så vanlig arbetsplats. I den andra rollen, den som sportchef leder han ett lag vars mål är att vinna nästa match.

I en jämförelse mellan utmaningarna som VD och ledare för ett elitlag anser han att den lättaste uppgiften är att leda laget.

Båda utmaningarna handlar om att leda team med gemensamt syfte, mot ett gemensamt mål och där alla har del i resultatet. Teamet kraft beror på styrka, motivation och hälsa hos enskilda medlemmar i teamet, men är också beroende av gruppens samhörighet.

Framgångsrika team har en tydlig riktning, vision och mål. Samtidigt betonade Patrik vikten av ”goda tillstånd” alltså att gruppen mår bra och att enskilda individer också gör det. Lagets medlemmar är konkurrenter och befinner sig under hård press. Spelarna är 18-35 år och deras löner ligger i ett spann från 23.000 kronor till 250.000 kronor. De som inte presterar tillräckligt väl på plan, och som teammedlem, får stöd, men byts ut om det inte fungerar.

Det ”Goda tillståndet” hos gruppen är gruppmedlemmarna mycket själva att tacka för. Enligt Patrik finns det ingen annan arbetsplats där det finns så mycket kärlek och där det delas ut så många kramar som i ett omklädningsrum. Varför är det inte lika vanligt med kramar på den vanliga arbetsplatsen, frågade han sig.  Är matchokulturen starkare på ett kontor än bland testostreronstinna unga hockeyspelare? Samtidigt kan lagets kritik av en enskild spelares dåliga resultat på planen vara lika skoningslöst negativ som den kan vara uppmuntrande.

Både den fysiska och psykiska hälsan hos spelarna är alltså väldigt för lagets prestationer. Som stöd runt laget finns läkare, sjukgymnaster, mental coach med flera. Med coachen kan spelarna prata både om sin utmaning i Redhawkes och sitt privatliv. Varför erbjuds inte coachstöd till medarbetare på vanliga arbetsplatser, reflekterade Patrik.

Feedback är det viktigaste verktyget till lagets framgång. För att uppnå framgång behöver varje spelare göra bra resultat på planen och leva lagets värderingar.

Efter varje match får varje spelare 5-15 minuters individuell genomgång. En individuell analys av en inspelning från matchen görs i detalj. Alla spelare har en typ av datachip på sig under matchen som ytterligare bidrar med information om rörelsemönster och belastning på kroppen.

Den spelare som gör bra individuella resultat, men inte lever värderingarna bidrar inte till det ”goda tillstånd” som behövs för lagets resultat. Feedback är nyckeln till både de individuella prestationerna och den gemensamma värdegrunden. Hur spelarna tar till sig feedbacken skiljer dem som får stanna i laget och dem som får lämna det.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *