Hack The Crisis 3-6 april – online hackaton utlyst av regeringen

Eftersom Sverige står mitt i en stor kris är det av största vikt att alla goda krafter mobiliseras för att möta de utmaningar som folkhälsan, ekonomin och samhället ställs inför. Alla som vill bidra kan  delta med lösningar för allt från digital smittspårning, delning av kritiska resurser och stöd till isolerade mm. Hack the Crisis…

Läs mer

Malmöbakgrund till ditt Videomöte

Att jobba hemifrån har plötsligt blivit vardag för många och numera kan du arrangera möten med hjälp av olika videoapplikationer. Hemmakontoret kan dock se lite stökigt ut och är kanske inget du vill visa upp. Även om du sitter på jobbet så vill du inte att dina kollegor eller kontorslokaler ska komma med i bakgrunden….

Läs mer