Bellevuegården ska bli en förebild inom hållbar stadsutveckling av ett miljonprogramsområde

Stena Fastigheter Malmö arbetar för en förtätning av Bellevuegården. Det ska bli ett område man känner stolthet över och vill bo länge i. Fokus är att värna grönskan som området redan erbjuder och samtidigt förstärka samarbetet med lokala idrottsföreningar. Målet är hundra nya lägenheter i form av både hyres- och bostadsrätter.

Allt började under pilotprocessen 11:11
Allt startade 2015 under Meet Malmös pilotprocess kallad 11:11. Stena Fastigheter Malmö deltog i gruppen Bostad och Infrastruktur tillsammans med bland andra MKB, Swedbank, Malmö stad, White och Skanska. Gruppens uppdrag var att titta på lösningar till stadens utmaningar inom bostäder och hur staden kan förtätas snabbare genom bättre samverkan.

Ur arbetet identifierades en gemensam målsättning att skapa nya bostäder i Bellevuegården, såväl inom Stena Fastigheter Malmös som MKBs bestånd i området. Målsättningen formulerades som att inom en treårsperiod kunna erbjuda nya hyresrätter genom ett innovativt samarbete mellan parterna. Förtätningen av Bellevuegården ska vara ett gott exempel för framtiden där Malmö stad och näringslivet tillsammans visar prov på gemensam handlingskraft, snabbhet och gott samarbete.

– Stena Fastigheter Malmö vill bidra till att stärka de städer vi finns i så att vi har trygga och trivsamma områden där människor vill bo, arbeta och leva. Det är ett arbete som bygger på ett gott och brett samarbete över tid med en mängd olika parter. Genom Meet Malmö fick utvecklingen av Bellevuegården en kick-start genom ett gemensamt inriktningsbeslut och alla förutsättningar för ett gott samarbete framåt, säger Unni Sollbe, vd Stena Fastigheter Malmö.

Bellevuegården ska bli ett område där man vill bo länge
Stena Fastigheter Malmö har drivit arbetet med utvecklingen av Bellevuegården vidare, bland annat tillsammans med FOJAB arkitekter. Bellevuegårdens styrka är att det är ett attraktivt bostadsområde som kombinerar grönskande gårdar med närhet till lokal service. Det vill Stena Fastigheter Malmö fortsätta värna samtidigt som området förstärks med mer än hundra nya lägenheter – i form av både hyres- och bostadsrätter. Stena Fastigheter Malmö vill att utvecklingen av Bellevuegården ska bli en förebild inom hållbar stadsutveckling av ett miljonprogramsområde. Det ska bli ett område de boende känner stolthet över och vill bo länge i.

Nästa steg – förstärkt samarbete med lokala föreningar
Stena Fastigheter Malmö har fått besked från Malmö stad om att gå igång med en detaljplaneändring – vilken pågår för fullt. I arbetet framåt är det viktigt att fånga upp de mer finstilta parametrarna som är betydelsefulla för de som bor i området idag. En omfattande boendedialog genomförs därför för att få förståelse för deras tankar och idéer.

Stena Fastigheter Malmö värnar om Bellevuegårdens gröna gårdar med närhet till rekreation och idrott. Därför blir nästa steg att förstärka Bellevuegårdens närhet till de lokala idrottsföreningarna, genom ett ökat samarbete för att kunna erbjuda det till de boende.

Förslag på placering av husen
Bilden nedan visar ett förslag på placering av husen. Se bildtext för förklaring av förslaget.

* Planområde avser blå heldragen linje.
* Placering av nya bostadshus visas genom svarta rektanglar.
* Den östra delen av Hålsjögatan (rödprickat område) föreslås övergå till kvartersgata.
* Fastigheten Härsjön 4 anges (gul linje) – tillhör ej Stena Fastigheter Malmö.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *