ETT STARKT OCH HÅLLBART NÄRINGSLIV

Ny näringslivsstrategi för ökad tillväxt, fler växande företag och jobb för Malmöbor 2017-2022 Malmö stads nuvarande näringslivspolitiska strategi ”Näring till näringslivet” antogs av kommunfullmäktige 2009. I budget 2016 (med plan för 2017-2021) anger kommunfullmäktige att en ny näringslivsstrategi ska tas fram. Stadskontoret redovisar nu ett remissförslag till ny näringslivsstrategi. Remissversionens tyngdpunkt ligger i att Malmö…

Läs mer