Näringslivskontoret

Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet! Utgångspunkten är att tillväxt genererar nya arbetstillfällen. Genom ekonomisk tillväxt kommer fler Malmöbor i arbete, vilket också förbättrar förutsättningarna för att trygga välfärden för kommuninvånarna. På Näringslivskontoret arbetar i huvudsak med tre fokusområden: Befintliga företag trivs och utvecklas – Vi ska verka…

Läs mer

Malmö Turism

Malmö Turisms övergripande uppdrag och mål är att få fler besökare, evenemang och möten till Malmö. Ett brett utbud av upplevelser ger nämligen inte bara staden puls och liv, det har även stor betydelse för tillväxten och sysselsättningen.    

Läs mer