ESS OCH MAX IV I LUND

Här finner du länkar och information om ESS och Max IV satsningarna i Lund.

ESS – European Spallation Source

European Spallation Source ESS AB ska konstruera, bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla för materialforskning i nordöstra Lund. Anläggningen kommer att öppnas 2019 och har planerad byggstart 2013

ESS, European Spallation Source, är ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material – allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.

MAX IV

MAX-lab är ett svenskt nationellt laboratorium för kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus. 2010 togs första spadtaget till nästa steg i utvecklingen av MAX-lab – Max IV i Lundastadsdelen Brunnshög.

TITA

I samband med etableringen av ESS och MAX IV har en stor treårig satsning dragits igång för att stärka Tillväxten, Innovationsstrukturen, Tillgängligheten och Attraktiviteten i Skåne-Blekinge. TITA-projektet är en gemensam satsning av en mängd aktörer i Skåne-Blekinge och är medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information

Läs mer om ESS här >>

Läs mer om MAX IV här >>

Läs mer om TITA här >>

Ladda ner ”lathund för offentliga upphandlingar”
Folder framtagen inom ramen för TITA projektet, och arbetet med att ta tillvara på ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det lokala och regionala näringslivet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *