Export och internationalisering på 07:07am 29 nov 2017

För många företag innebär export en unik möjlighet att kunna växa och nå ökad lönsamhet. Men att nå nya och större marknader är också förenat med risker. Att förstå de olika förutsättningar som gäller på olika marknader kan vara nyckeln till framgång. Dagens föreläsare delade med sig av sina erfarenheter av export till andra länder och marknader.

Sveriges export på den globala marknaden

Magnus Runnbeck, senior analyst på Business Sweden (tidigare Exportrådet) gav en överblick av den globala marknaden för svensk export. Världsekonomin förskjuts allt mer åt öster där de stora växande marknaderna finns. Indiens BNP växte med hela 7,9% förra året medan uppgången för Kina var 6,7%. Inom en 5-10 årsperiod beräknas Kina ha en större ekonomi än USA. En lockande marknad för export kan tyckas, om det inte vore för de strukturella hinder med byråkrati och svårigheter att få tillstånd som upplevs av många som vill etablera sig i landet.

Då kan det vara lättare på närmare håll, i Europa och Canada, som många väljer att börja exportera till innan de satsar på USA. Europas ekonomi har med några få undantag gått stadigt uppåt sedan nedgången i början av 90-talet. Tyskland är det land som ligger i topp på Sveriges exportlista tätt följd av Norge och USA.

Tillräckligt startkapital, förståelse för olika affärskulturer och kunskap i hur regelsystem fungerar i det andra landet är ofta skillnaden mellan de företag som lyckas och de som misslyckas med export, menar Magnus Rudbeck. Var djärv, men var också realistisk, rådde han åhörarna.

Hövding på export

Anna-Katarina Skogh, marknads- och kommunikationschef på Hövding, pratade om internationalisering ur en kommunikationsvinkel. 

Väldigt mycket handlar om att inte utgå från att den egna kulturen är normen överallt, menade hon. Hon tog exemplet ”World National Survey, som visar att Sverige är en extrem i världen när det gäller dels graden av sekularisering, dels individualism.

Istället är det viktigt att sätta sig in i hur det fungerar i det andra landet. Något som blev tydligt när de ville sälja Hövding i Amsterdam. Visserligen är staden en cykelstad, men där finns ändå ingen hjälmkultur. Medvetandet om faror i cykeltrafiken är nästan obefintlig. I Danmark däremot finns både ett cykelintresse och ett säkerhetstänk. Och en klassisk cykelstil snarare än den sportiga, som får kunderna att välja Hövding framför mer sportiga hjälmar.

Efterfrågan på produkten Hövding beror alltså i hög grad på hur medvetna de potentiella kunderna är för riskerna med att cykla. Så när Anna-Katarina Skogh och hennes medarbetare fick chansen att sätta en klickknapp på cyklar i London, där cyklisterna gav en signal till borgmästaren varje gång de upplevde en fara, tog de chansen.  Resultatet efter tre veckor kommunicerades genom media till 100 miljoner människor och borgmästaren bad dem om hjälp för att formulera en cykelstrategi för staden. Det viktigaste för oss är att kommunicera varför, inte vad, avslutade Anna-Katarina Skogh.

Hållbar design på export

Johan Berhin, designer och grundare av Green Furniture Concept, har efter 7 år på Minc flyttat verksamheten till nybyggda Glasvasen vid centralstationen. Där bjuder de in andra att också visa sina produkter tillsammans med de böljande träbänkar för offentlig miljö som har blivit deras signum. Mässor har de mer eller mindre slutat vara med på då de når fler potentiella kunder genom att deras bänkar står i kända miljöer, som exempelvis Stockholms central.

Att produkterna är miljövänliga och hållbara ur alla aspekter är ett måste för företaget. Så när de började tillverka produkterna i Frankrike och det visade sig att deras miljökrav inte fylldes fullt ut drog de sig ur. Men nu vill de göra ett nytt försök, men på ett annat sätt. För att få full kontroll ska produktionen ske här, men relationer ska knytas där.

Så nu satsar företaget på flera nya exportmarknader, men den här gången med hjälp av fransk- tysk- och engelsktalande medarbetare, som har god kännedom om de nya marknader där de vill etablera sig. De söker också fler samarbetspartners som på liknande sätt kan öppna dörrar genom att förstå affärskultur och kunder i det nya exportlandet. Men något som inte kommer att förändras är att företaget även fortsättningsvis kommer att hålla på att möbler från Green Furniture inte kan vara något annat än 100% miljövänliga, ur alla aspekter.

 

 

2 thoughts on “Export och internationalisering på 07:07am 29 nov 2017

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *