Fehmarn bält binder samman och gynnar näringslivet

Pia Hellberg Lannerheim

Hur kommer Malmös näringsliv gynnas av Fehmarn bält-förbindelsen? Det är en av huvudfrågorna på Fehmarnbelt days som hålls i Malmö i slutet på maj. Då möts företagare, politiker och andra aktörer för två dagars seminarier och workshops.

När Fehmarn bält-tunneln ligger klar kommer resan från Malmö till Hamburg förkortas med över två timmar, från 5 timmar och 25 minuter till 3 timmar och 5 minuter.

Det kommer givetvis påverka förutsättningarna för näringslivet och för arbetsmarknaden i Malmö.

– Det är lätt att glömma vilken oerhört viktig partner Tyskland är för oss. När restiden kortas så påtagligt ger det stora effekter för företagens möjligheter att verka i Tyskland och vi får en annan arbetsmarknad med betydligt större möjligheter att pendla. Näringar som bland annat turismen och matindustrin får helt nya möjligheter genom den kortare restiden, säger Pia Hellberg Lannerheim på Malmös näringslivskontor.

Intresset från det skånska näringslivet är stort för de nya möjligheter som förbindelsen kommer öppna upp. Det är också en av anledningarna till att Fehmarnbelt days – ett evenemang som brukar hållas vartannat år – i år hålls i just Malmö. Den 28 och 29 maj träffas en lång rad olika aktörer, på olika sätt kopplade till projektet, för seminarier och workshops. Bland deltagarna finns både ministrar och företagsledare från Tyskland, Danmark och Sverige.

– Företagare kommer finnas med och berätta hur de räknar med att dra fördelar av förbindelsen. Politiker är där och berättar hur beslutsprocessen utvecklas. I mångt och mycket handlar det om att få en statusuppdatering av hela projektet. Under de två dagarna hålls 24 olika seminarier, så det är bara att välja och vraka, säger Pia Hellberg Lannerheim.

Det finns ännu inget spikat startdatum för det enorma byggprojektet. Förhoppningen är dock att ett samlat godkännande från tysk sida ska klubbas under 2018. Det skulle i så fall innebära byggstart under 2020 och att en färdig tunnel skulle kunna invigas 2028.

Tunneln ska innehålla både motorväg och järnväg och kommer enligt planerna i stort sett att följa samma sträckning som dagens färja mellan Rødby och Puttgarden.

– Man räknar med att restiden mellan Danmark och Tyskland blir cirka tio minuter. Alla som har åkt färjan mellan Rödby och Puttgarden inser tidsvinsten det kommer innebära. Idag måste du komma en halvtimme före färjeavgången, sitta en timme på färjan och sedan hamnar du ofta i köer när du väl är över på andra sidan, säger Pia Hellberg Lannerheim.

Förutom fördelarna för näringslivet och på arbetsmarknaden så lyfter Pia Hellberg Lannerheim även fram möjligheterna till studier i norra Tyskland.

– Det finns massor av universitet i Schleswig-Holstein. Förbindelsen öppnar nya spännande dörrar för studier och möjligheter till pendling. Det är ännu ett exempel på hur regionerna kommer knytas närmare varandra.

Restiden kommer dessutom förkortas med ytterligare tio minuter när Ring Syd invigs. Det är en ny ringväg som kommer förbinda Kastrup med Ellebjerg.

– Det innebär att resenärer från Kastrup som ska söderut inte behöver köra genom Köpenhamn och det gynnar förstås flygplatsen väldigt påtagligt. Kastrup kommer bli ett attraktiv alternativ för resenärer från hela Hamburgområdet och på sikt gynnar det självklart även oss sydsvenskar. Med fler resenärer ökar utbudet och Kastrup blir mer konkurrenskraftigt, säger Pia Hellberg Lannerheim.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *