Film i Malmö med luft under vingarna!

Med flera nischade festivaler, en rad tunga branschevents och inte minst ett antal succéartade produktioner har filmstaden Malmö vunnit mark under senare år.  Nu växer också ett filmkluster fram i kvarteren runt Panora på Friisgatan.

 

Film och tv är en av Malmös starkaste KKN-näringar (kulturella och kreativa näringar) och Malmö är motorn i regionens filmliv då flertalet av Skånes filmarbetare och produktionsbolag och event finns här. Framgångsrika och prisbelönta tv-serier,

Bron är ett exempel på mycket lyckad film/TV satsning i Malmö
Foto: Carolina Romare

dokumentärfilmer och filmer för barn och unga produceras här och visas på biografer och tv i Sverige och internationellt.

Och att det våras inom tv- och filmbranschen i staden finns det gott om exempel på. Inte minst så här i hösttider, som också är filmfestivalernas tid i Malmö. Hösten inleds sedan 45 år tillbaka med Malmö filmdagar, ett branschevent som visar kommande säsongs spelfilmer för den tillresta branschen.

Det är framför allt tre festivaler som vuxit i omfattning och har stor internationell betydelse. Det är MAFF – Malmö Arab Film Festival, Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF samt Nordisk Panorama filmfestival som i år arrangerades för 29:e gången.

– Nordisk Panorama är den viktigaste mötesplatsen för den nordiska filmbranschen, speciellt när det gäller dokumentärfilm. Särskilt skulle jag vilja lyfta fram Nordisk Panorama Forum som är ett två dagar långt pitchningsevent där filmskapare får en chans att pitcha sina filmer och träffa viktiga finansiärer som de nordiska filminstituten och tv-kanalerna men även internationella aktörer som BBC, säger Ann Körling som jobbar med det strategiska arbetet  under namnet Film Malmö.

Nordisk Panorama – en viktig mötesplats för den nordiska filmbranschen har hållits 29 gånger, de senaste sex åren i Malmö.

Ett liknande event – MAFF Market Forum – arrangeras i anslutning till Malmö Arab Film Festival. Festivalen har nu funnits i åtta år och är den största festivalen för arabisk film som arrangeras i västvärlden.

– Det är ett otroligt häftigt event med regissörer, producenter och stjärnskådespelare från 22 olika länder. Det är så spännande att vi har festivalen här i Malmö och det ger Malmöborna en fantastisk möjlighet att ta del av ett filmutbud som annars aldrig hade kommit hit. MAFF sprider även arabisk film till andra städer i Sverige.

Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF är en verklig långkörare med sina 35 år och har under den tiden vunnit internationellt rykte. Det är Nordens ledande festival för barn- och ungdomsfilm. Precis före BUFF arrangeras Financing forum for kids content, ett internationellt finansieringsevent för barn och ungdomsfilm.

I Malmö arrangeras också kultur- och filmfestivalen Latinamerika i fokus i oktober samt IFEMA – International Female Film Festival i april.

Sammantaget ger detta ett festivalutbud som skiljer sig från det som finns i andra svenska städer.

– Våra festivaler är nischade och det är Malmös styrka. Vi har flera internationellt betydande festivaler som är inriktade på olika områden och det är unikt, säger Ann Körling.

Malmö stad arbetar aktivt för att stärka branschen i staden. Dels genom att på olika sätt stötta festivalerna och biograferna Panora och Spegeln, men också genom direkt stöd till olika produktioner. Det gjorde man exempelvis med tv-serien Bron som nu har sålts till 182 länder.

– Sett från stadens sida är Bron ett exceptionellt lyckosamt projekt. Bron har utvecklat branschen och nu finns exceptionellt bra inspelningsteam för produktion av tv-serier i Malmö. Bron har många miljoner tittare och det ger direkt återkoppling till stadens besöksnäring genom fiktionsturism. Det har märkts på ett konkret sätt att intresset för Malmö har ökat. Det har varit oerhört värdefullt och jag tror att det även kommer ge effekter på lång sikt, säger Ann Körling.

Men filmens närvaro i Malmö märks även på andra sätt. Ett bra exempel är dokumentärfilmsklubben Doc Lounge, en idé och ett koncept som föddes i Malmö 2006 och sedan har spridits till 22 städer runt om i Norden.

De flesta av Doc Lounge-filmerna visas på Babel och inte så långt därifrån ligger Panora, Folkets Bios lokal som öppnade i avsomnade Arbetets gamla papperslager på Friisgatan. I området växer nu sakta men säkert Malmös första filmkluster upp.

– I samma hus som Panora har Film i Skåne sitt Malmökontor och rätt över gatan i nästa kvarter på Monbijougatan finns flera andra filmaktörer som Filmcentrum Syd, Autoimages och produktionsbolaget Way Creative. Så det finns ett spännande kluster här som vi väldigt gärna vill fortsätta att utveckla. Den fysiska närheten betyder jättemycket, det ger samarbeten och samordningsvinster, säger Ann Körling.

I området kring filmklustret finns exempel på många andra kulturella och kreativa näringar och eventplatser. Det finns även spännande kopplingar mellan film- och spelbranscherna bara två kvarter bort kommer Massive Ubisoft, som just nu producerar spel till filmen Avatar, att flytta in. Över gatan finns Kulturhuset Mazetti med bland annat Inkonst och Kulturskolan, Seriefrämjandet och Serieskolan. Dessutom finns Konsthögskolan, Teaterhögskolan, Inter Arts Center och ett antal scener som Moriskan, KB, Babel, Barnens Scen alldeles i närheten

Malmö stad har film som ett profilområde och att filmbranschen är på uppgång i staden ger förstås mervärden till stadens invånare, men bidrar också till att sätta Malmö på kartan, locka, branschfolk, investerare och turister och inte minst till att skapa arbetstillfällen, säger Ann Körling, strategisk filmutvecklare på Malmö stad.

– Man brukar säga att varje investerad filmkrona ger 2,5 gånger pengarna tillbaka. Det är inte bara filmarbetarna eller branschen som gynnas, utan en lång rad andra kringverksamheter inom exempelvis turism, catering, hotell, biluthyrning och annat.

Film i Skåne och Film Malmö (som är en del av Kulturförvaltningen i Malmö stad) har nyligen startat ett pilotprojekt gällande samarbete kring produktionsmedel till film och tv-produktion. Det kommer att innebära att Film i Skåne hanterar ansökningar och vissa av dessa som har Malmöanknytning får möjlighet att få produktionsmedel från Malmö stad: Det gäller framför allt inom de områden som är starka inom Malmös filmbransch, som tv-serier, dokumentärfilm och barn- och ungdomsfilm.

– Finansieringen är självklart en av nycklarna för att fortsatt utveckling av filmbranschen i Malmö. Där har vi nu tagit ytterligare ett steg genom detta pilotprojekt och jag hoppas det kan bli mer framöver – filmbranschen i Malmö har alla möjligheter att blomstra än mer men behöver staden i ryggen.

 

 

Text: Jakob Hydén

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *