Fortsatt stöd till Tillväxt Malmö ger fler arbetstillfällen

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen 16 aug att förlänga avtalet med Tillväxt Malmö för att fler Malmöbor ska komma i arbete.

Tillväxt Malmö har sedan starten 2011 samverkat med 150 företag och tillsammans med dem sett till att det har skapats över 1100 nya arbetstillfällen i Malmö. Målet har varit att skapa 600 nya jobb under en treårsperiod, vilket har nåtts och överträffats, och genom fortsatt stöd från Malmö stad, tillsammans med privata investerare, kan det skapas ännu fler arbetstillfällen.

För Tillväxt Malmö innebär det förlängda avtalet att Malmö stad stöttar verksamheten med 834 000 kronor under 2017 samt att fortsatt finansiering fram till 2020 ska övervägas. Fram till 2020 ska också ett nytt samarbetsavtal tas fram.

I det fortsatta samarbetet med Tillväxt Malmö ska såväl Malmö stads arbetsmarknadsinsatser som vuxenutbildning kunna ta del av det stöd och nätverk som erbjuds.

– Vi arbetar intensivt för att antalet arbetstillfällen ska fortsätta att öka och för att alla Malmöbor som kan jobba ska jobba. Tillväxt Malmö är ett bra exempel på samverkan mellan kommunen och näringslivet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Tillväxt Malmö är ett bra exempel på vad man kan åstadkomma när kommun och näringsliv arbetar tillsammans, och det är viktigt att en väl fungerande verksamhet får möjlighet att arbeta långsiktigt. Samverkan mellan offentlig och privat sektor är centralt för att fortsätta stärka Malmös arbetsmarknad, säger Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

One thought on “Fortsatt stöd till Tillväxt Malmö ger fler arbetstillfällen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *