Framtidens samhällsutmaningar i fokus för ettåringen Malmö Universitet

Förvandlingen från högskola till universitet innebär 90 miljoner kronor mer per år i forskningspengar. Det öppnar för nya satsningar i Malmö och Skåne. Och det är framtidens samhällsutmaningar som står i fokus.

 

Hållbara och smarta städer, migration och jämlik hälsa. När Helene Hellmark Knutsson, dåvarande minister för högre utbildning och forskning, hösten 2016 offentliggjorde att Malmö högskola skulle bli universitet var det lärosätets fokus på att lösa samhällsutmaningar som lyftes fram. Nu har universitet firat ett år och kopplingen till samhället är fortfarande viktig.

– Något som kännetecknar oss är just vårt starka samhällsengagemang. Vi har en tradition sedan start att samarbeta med

Foto: Håkan Roejder

Charlotte Ahlgren Moritz,Vice rektor

kommun, region och näringsliv. Det är självklart så att när vi får mer pengar så får vi en möjlighet att fördjupa våra samarbeten och titta på nya områden, säger Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor med övergripande ansvar för samverkan och innovation.

Hon sammanfattar det första året som universitet som intensivt. Förra året var ett bemärkelseår i två aspekter. Dels blev man universitet och dels firade man 20 år som lärosäte.

Förvandlingen till universitet innebär, förutom ytterligare forskningsfinansiering, att man själv får besluta vilka forskningsämnen man inrättar. Dessutom innebär det en ökad status.

– Vi är duktiga på det som kallas breddad rekrytering. 60 procent av våra studenter kommer från en familjebakgrund utan akademiska traditioner. Det är extra roligt att studenten, som kanske är den första akademikern i sin familj, får en universitetsexamen, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Foto: Malmö Universitet

Målsättningen är att utöka forskningen. 2017 omsatte Malmö högskola 1,4 miljarder kronor där 80 procent gällde utbildning och 20 procent forskning. År 2022 siktar universitetet på att ligga på 30-35 procent. För att klara att det behöver man hitta ytterligare finansieringskällor och Charlotte Ahlgren Moritz nämner Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och KK-stiftelsen som exempel.

Forskningspengarna har bland annat gått till fyra forskningsprogram: Institute for Urban Research, The Data Society Research Programme: Advancing Digitalisation Studies, Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society och Foresight.

– Institute for Urban research berör bostäder, stadsförnyelse och smarta hållbara städer. Det är ett bra exempel som direkt öppnar möjligheter för nya samarbeten mellan stad och universitet. Även Foresight, som handlar om att hitta effektiva verktyg för att identifiera patienter som löper ökad risk för karies och tandlossning har betydelse för Malmö stad, och andra städer där det finns ojämlikhet i hälsa, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Malmö universitet har även ett nära samarbete med näringslivet i Malmö och i Skåne genom sina fem forskningscentrum. Dessa samlar forskare från olika institutioner och representanter från näringslivet och offentliga organisationer i projekt för att lösa framtidens utmaningar.

Foto: Håkan Roejder

Niagara  – Malmö Universitets senast tillskott invigdes 2015. Foto: Håkan Roejder

Det är till exempel Internet of Things and People där man studerar hur interaktionen mellan människa och uppkopplade saker kan bli bättre. I Biofilms Research Center for Biointerfaces tittar man på biobarriärer och farmaceutisk design medan Malmö Institute for Studies och Migration, Diversity and Welfare är ett internationellt centrum för forskning om migration, välfärd och mångfald.

– Det spelar roll för staden att det finns intressant forskning här. Det är också viktigt för kompetensförsörjningen för näringslivet. När vår forskning får växa bidrar vi till samhällsutvecklingen, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Två saker som också är viktiga för universitetets framtid är att man fått ett innovationskontor och att man fått bilda ett holdingbolag. Det gör att man tidigt kan stödja innovationer genom att investera i dem för att de ska kunna utvecklas vidare.

– Det är också ett resultat av att vi blivit ett universitet. Även så kan vi bidra till näringslivets utveckling i Malmö och Skåne, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *