Hack The Crisis 3-6 april – online hackaton utlyst av regeringen

Eftersom Sverige står mitt i en stor kris är det av största vikt att alla goda krafter mobiliseras för att möta de utmaningar som folkhälsan, ekonomin och samhället ställs inför. Alla som vill bidra kan  delta med lösningar för allt från digital smittspårning, delning av kritiska resurser och stöd till isolerade mm.

Hack the Crisis är ett online hackathon som organiseras av DIGG, Hack for Sweden, Openhack och den svenska regeringen. Uppdraget är att designa, testa och genomföra idéer för Sveriges och världens framtid. Kreativa idéer och koncept ska samlas och utvecklas i ett försök att skapa lösningar som hjälper oss att göra ytterligare framsteg i det pågående motståndet mot COV-19. Detta hackathon är ett sammanhang för alla delar av samhället att bidra – offentlig sektor, privat sektor, akademi, ideella organisationer och medborgare, som vill delta i kampen.

Läs mer och delta här

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *