Innovationsplattform Malmö Sydost

Innovationsplattform Malmö Sydost pågick år 2013 till 2016 och samlade kreativa krafter i näringslivet, akademin och kommunen för att bygga en gemensam innovationskapacitet kring utveckling av miljonprogramsområden. Syftet var att använda den fysiska förnyelsen som drivmotor för en bredare förändringsprocess där socioekonomisk utveckling och långsiktiga miljömål uppnås samtidigt som näringslivet utvecklas.

Innovationsplattform Malmö Sydost var en vidareutveckling av tidigare erfarenheter av områdesbaserade stadsutveckling i Malmö. Under tre år samlades ett antal aktörer i ett partnerskap för att tillsammans fokusera på utveckling av miljonprogramsområden i sydöstra Malmö. Arbetet innefattade pilotverksamhet och utveckling ny teknik, nya tjänster, företagskoncept och lokala jobb.

Projektet leddes av miljöförvaltningen i nära samarbete med Lunds Universitet, Malmö Högskola, SLU Alnarp, Media Evolution, E.ON, MKB samt Region Skåne.

Innovationsplattform Malmö Sydost medfinansierades av Vinnova och EU.

PODCAST

Här hittar du Podcast >>

I Miljonprogramspodden diskuteras miljonprogrammets förutsättningar och möjligheter med utgångspunkt i gästernas egna tankar och erfarenheter. Miljonprogramspodden producerades av Malmö stad, inom ramen för projektet Innovationsplattform Malmö Sydost.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *