MalmöLäget tar tempen på Malmös näringsliv

MalmöLäget 2017 är här!

 

Drygt 170 000 förvärvsarbetande. Växtkraften hos företagen i Malmö fortsätter att öka. Under de senaste tio åren är det främst områdena företagstjänster och utbildning som gått bäst.

Det rekordhöga antalet förvärvsarbetande är en uppgång med 3 procent från året innan. Ökningen har i stort skett kontinuerligt sedan mitten av 1990-talet. Räknat på tio år ligger ökningen på 24 procent. Det kan jämföras med Skåne eller landet i övrigt där siffran är på 14 respektive 13 procent. Och sett över 20 år har antalet arbetstillfällen i Malmö ökat med hela 42 procent.

– Just där under 90-talet kan man tro att inget hände. Men det var precis tvärtom. Det var då man drev på för att bygga Öresundsbron och för att starta en högskola. Det var inte de enda initiativen som togs, men de har fått stor effekt. Om man tänker storytelling så är det här en bra story. Men den här är sann! Det är SCB:s siffror, säger Sara Bergman, huvudansvarig för årsrapporten Malmöläget – statistik och fakta om näringslivet i Malmö.

Särskilt sammanställningen över antalet förvärvsarbetande gör henne lite extra glad.

– Det är min favoritgraf! Här ser man så tydligt Malmös historia sedan 1960-talet och framåt i en enda graf. Den visar Malmös resa från traditionell industristad till kunskapsstad.

Bron stod färdig 2 000 och har varit en förutsättning för att Öresundsregionen idag är Nordens största arbetsmarknadsregion. Här bor 3,9 miljoner invånare. Två tredjedelar på den danska sidan och en tredjedel på den svenska. Det innebär att 25 procent av de båda ländernas samlade befolkning bor i Öresundsregionen. Dessa står för 26 procent av BNP totalt sett. Här finns en kvarts miljon företag. I genomsnitt har det startats 2 700 företag om året de senaste tio åren. I Malmö startades förra året åtta nya företag om dagen.

2010 invigdes Citytunneln vilket också förbättrat pendlingsmöjligheterna. Inrikespendlingen av arbetande till Malmö från andra kommuner, fortsätter också att stiga. En trend som hållit i sig de senaste 20 åren.

För näringslivet i Malmö har de förbättrade kommunikationerna varit helt avgörande genom att tillgången till arbetskraft med rätt utbildning på det sättet ökat. Här finns nära 150 000 studenter och 8 000 forskare fördelat på regionens 14 högskolor och universitet.

Ett smolk i glädjebägaren är arbetslösheten som är fortsatt hög. I åldersgruppen 16-64 år är 14,9 procent utan jobb. Det kan jämföras med Göteborg och Stockholm där samma siffra är 7,6 och 6 procent.

Trots det fortsätter Malmö att dra till sig företag och folk. Befolkningen har vuxit de senaste 32 åren.Vid utgången av 2016 bodde 328 494 invånare i Malmö, vilket gör det till landets tredje största stad. På 20 år har befolkningen ökat med  80 000 invånare. Malmö förväntas nå 375 000 invånare år 2025.

– Alla förutsättningar finns för att Malmö ska fortsätta att attrahera. Titta på investeringarna. Titta på bostadsbyggandet. Det ser positivt ut för framtiden, säger Sara Bergman.

Statistiken i Malmöläget är sammanställd med näringslivet som som huvudmålgrupp, men riktar sig även till politiker och tjänstemän.

–  Den finns att ladda ner som powerpoint eller som pdf och ska kunna användas som underlag om exempelvis ett företag funderar på om man ska etablera sig i Malmö, eller utöka sin verksamhet eller om man ska stanna, säger Sara Bergman.

 

Mycket mer om MalmöLäget kan du läsa här >>

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *