Näringslivskontoret

Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet!

Utgångspunkten är att tillväxt genererar nya arbetstillfällen. Genom ekonomisk tillväxt kommer fler Malmöbor i arbete, vilket också förbättrar förutsättningarna för att trygga välfärden för kommuninvånarna.

På Näringslivskontoret arbetar i huvudsak med tre fokusområden:

Befintliga företag trivs och utvecklas
– Vi ska verka för att skapa goda relationer och företagsservice i samverkan med relevanta förvaltningar inom Malmö
– Information och fakta från oss ska vara efterfrågat och användbart av många. Vi ska koncentrera oss på få aktiviteter som leder till handlingskraft

Fler företag etablerar sig här
– Vi vill positionera Malmö som den innovativa och nyfikna staden i Öresundsregionen och hela landet
– Vi ska intensifiera vår marknadsföring tillsammans med andra aktörer och fokusera mot de mest intressanta branscherna, regionerna, städerna och företagen

Nya företag skapas genom innovation och entreprenörskap
– Vi ska göra omvärldsanalyser, definiera vad som saknas och ta initiativ i samverkan med andra aktörer för att fylla luckorna
– Vi ska prioritera hållbara initiativ samt koordinera mötesplatser och plattformar som uppfyller nyföretagarens behov


 

Vi på Näringslivkontoret

Sebastian Drott    
Enhetschef Näringslivskontoret

Mobil 0709-966165
sebastian.drott@malmo.se

Arbetsuppgifter: Ansvarar för näringslivskontorets verksamhet samt sitter med i olika styrelser och nätverk.

Fadi Barakat

Näringslivsutvecklare

fadi.barakat@malmo.se
Mobil 0737-095381

Arbetsuppgifter: Entreprenörskap & Innovation, ansvarig för profilområde kommunal service (Företagslotsen). 

Sara Bergman

Näringslivsutvecklare

Sara.bergman@malmo.se
Mobil: 0733-011211

Arbetsuppgifter: Ansvarig för faktaskrifterna MalmöLäget och Malmö Snapshot.

 

Magnus Carstam

Näringslivsutvecklare

Magnus.carstam@malmo.se
Mobil: 0708-756868

Arbetsuppgifter: Etableringar av nya företag, 07:07, krognätverket, förbättrad kommunal service, Insikt, ansvarig för företagslotsen

Jessica H Jönsson    
Näringslivsutvecklare

Mobil 0705-97 76 64
jessica.h.jonsson@malmo.se

Arbetsuppgifter: Ansvarig för bland annat extern kommunikation på webb, sociala medier och i tryck, foto, mediakontakter och i diverse projekt på enheten.

Thobias Lading

Näringslivsutvecklare

Thobias.lading@malmo.se
Mobil: 0766-32 39 86

Arbetsuppgifter: Projektledare Malmö Näringslivsgala samt Malmö Cleantech.

Caroline B. Le Bongoat

Näringslivsutvecklare

caroline.lebongoat@malmo.se
Mobil: 0709-34 14 01

Arbetsuppgifter: Kulturella och kreativa näringar (KKN), entreprenörskap och innovation, samt ansvarig för Design Malmö och nätverket Smart Fashion City.

Stefan Månsson     
Näringslivsutvecklare

Telefon 040-34 17 34
Mobil 0709-99 39 94
stefan.m.mansson@malmo.se

Arbetsuppgifter: Innovation, entreprenörskap, Profilområde Kreativa näringar

Victor Ollén

Näringslivsutvecklare

Victor.ollen@malmo.se
Mobil 072 – 00 34 074

Lena Persson    
Näringslivsutvecklare

Mobil 0709 72 49 53
lena.persson22@malmo.se

Arbetsuppgifter: Näringslivsgala, 07:07am

Louise Svensson
Näringslivsutvecklare

Louise.svensson@malmo.se
Mobil: 0706 92 35 35

Arbetsuppgifter: Etableringar av nya företag inklusive marknadsföring och service, projektledare för medverkan i olika typer av event, framförallt inom bygg- och fastighetsnäringen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *