Nu får Micael Nord jobba för sitt Malmö

Sedan 11 september innehar han titeln Näringslivsdirektör i Malmö stad, en arbetsgivare som Skövdefödde Micael Nord sett framemot att få jobba för länge.

– Jag älskar Malmö, det finns en sådan drivkraft i den här staden, en villighet att erkänna utmaningarna och ta tag i dem men också att våga vara kaxig och berätta när man gjort något jäkligt bra!

I sin roll som Näringslivsdirektör för nybildade avdelningen Omvärld och Näringsliv får Micael ansvar för en avdelning som hanterar en bredd av frågor som samhällsplanering, externa relationer, säkerhet, arbetsmarknad samt turism och näringsliv. Många spännande frågor och utmaningar att ta tag i, samtidigt som det finns många bra saker och samarbeten som redan fungerar – relationer som ska underhållas och utvecklas.

– Tillsammans är ledordet! I min nya roll ser jag att det är otroligt viktigt att vara som en översättare – en brygga mellan näringslivet och kommunen som ska jobba för att vi på bästa sätt kan svara upp på de behov som näringslivet har i de områden där kommunen har ansvar för frågan. Näringslivet är en del av helheten och det finns ju andra aktörer – civilsamhälle, akademi osv, men mitt jobb blir ju delvis att vara denna förlängda röst för näringslivet in i kommunen. Så att vi får in deras frågor i hur vi styr och hur vi utformar de kommunala tjänsterna bland annat.

Och just dialog och lyhördhet är något Micael vill jobba vidare på – bli bättre på att förstå näringslivets utmaningar och förutsättningar – deras vardag – också genom att jobba bättre tillsammans internt.

– Vi synkar oss inte alltid mellan förvaltningarna – vi måste jobba mer tillsammans och samordna oss bättre för att kunna möta företagen mer där de befinner sig. Det gäller att vara mer lyhörda för näringslivets förutsättningar såväl i frågor som gäller kompetensförsörjning och tillgång till mark som tillsyn och hur ärenden samordnas internt hos oss. Och där har vi en resa att göra tillsammans som jag tycker ska bli mycket spännande.

Och att arbeta i en kommunal verksamhet är inget nytt för Micael, för längs resan mot Malmö blev det arbete i flera andra städer på olika nivåer. Första kontakten med Malmö var i slutet på nittiotalet när han studerade statsvetenskap på Lunds universitet. Efter studier utomlands i ett par år gick flyttlasset till Göteborg där studier följdes av arbete inom EU-frågor, något han sedan fortsatte arbeta med efter 2004 då han flyttade till Stockholm och blev EU-sekreterare i riksdagen.

2007 blev Halmstad kommun hans arbetsgivare där han som internationell strategi & marknadsansvarig bland annat arbetade med deras destinationssamverkan.

– Många av mina tidigare uppdrag har handlat om att verka i gränslandet mellan det offentliga, det privata, akademi och civilsamhälle, att driva utvecklingsprocesser och skapa samverkan mellan dessa -framförallt i mina chefsuppdrag. Jag har arbetat både i kommuner och på regional och statlig nivå vilket jag känner har gett mig en förståelse för hur alla delar och nivåer måste samverka för att helheten ska bli bra. En känsla för systemet och hur dessa är kopplade till och skapar förutsättningar för varandra. Alla är beroende av varandra – vi måste bara förstå varandras vardag bättre.

Efter ytterligare arbete i Göteborg som utvecklingschef i Göteborgs stad och i Stockholm som stabschef på Svenska ESF-rådet styrde sedan äntligen flyttlasset till Malmö 2015 då sambon fick jobb här vilket i början innebar veckopendling till Stockholm för Micael. Efter arbete inom regional utveckling på Region Skåne fick han sedan uppdraget som Näringslivsdirektör i Malmö stad. Och det finns många delar av arbetet som känns extra spännande.

– En mycket spännande roll som denna avdelning kan spela är ju att vi på grund av vår bredd kan vara de som tittar långt framåt – spå in i framtiden om du så vill för att försöka ge näringslivet de bästa förutsättningarna vi kan. Ett mycket bra exempel är Fehmarn Bältförbindelsen som ska stå klar 2028 – de stora företagen har i vissa fall redan planen klar för sig, men där kan vi bidra med en bild och översyn från vårt håll för näringslivet som helhet – det är en jätteviktig och väldigt spännande roll för oss, säger Micael med entusiasm.

– Vilka förutsättningar skapas genom att bli en tydligare region med Hamburg som man når snabbare än Stockholm? Vad innebär det för transport och logistik? Hur ser vi till att Malmö får de bästa förutsättningarna här? Skolor, universitet och samverkan? STRING-samarbetet? Greater Copenhagen? Så många nya möjligheter och utmaningar som vi genom att arbeta tillsammans långsiktigt kan stå mer rustade för att hantera och få fördelar av, fortsätter han.

För att Malmö ska växa och fortsätta utvecklas råder det inga tvivel om, och att bli Malmöbo efter alla dessa år kände Micael verkligen var på tiden.

– Äntligen! Vi hade länge siktet inställt på Malmö och nu får jag äntligen jobba för och i Malmö!

På fritiden är löpning ett av intressena, även om knäna bråkar lite.

– Lite problematiskt att hitta backar i Malmö dock! Men det är kanske bäst för knäna, skrattar han.

– Jag vet när jag veckopendlade till Stockholm och kom hem till Malmö igen så tog jag gärna på löpardojorna på morgonen och tog en långtur Kungsgatan-Slottsparken-Ribban-Västra Hamnen – helt underbart, då kände man att nu var man äntligen hemma i Malmö igen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *