Ny rapport för att effektivisera insatser till entreprenörer med utrikes bakgrund

Coompanion Skåne har i samverkan med Region Skåne och Malmö stad beviljats medel från Tillväxtverkets program “Snabbspår för företagare” för att genomföra ett projekt som syftar till att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande. En ny rapport har producerats inom ramen för projektet och utgör en del av såväl Region Skånes som Malmö stads utvecklingsarbete för att skapa en tydligare systemsyn av Skånes företags- och innovationsstödjande system.

Rapporten innehåller resultatet av en funktionsanalys av det stöd som finns i Skåne för personer med utrikes bakgrund som vill starta och driva eget företag.
Den omfattar också en rådgivningsdel med förslag på riktlinjer för de aktörer i regionen som arbetar med företagsstöd som grund för det framtida arbetet att i samverkan främja företagande för personer med utländsk härkomst.
Ambitionen är att rapportens innehåll ska komma till nytta i det sammanhang där den tagits fram och att Region Skåne, i samverkan med företagsstödjande insatser i regionen, ska kunna använda resultaten i den gemensamma strävan att utveckla, samordna och effektivisera de framtida insatserna i regionen som syftar till att stödja utvecklingen av fler konkurrenskraftiga företag.

Läs analysen här >>

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *