Ny strategi ska ge fler jobb

Malmö stads nuvarande näringslivspolitiska strategi ”Näring till näringslivet” antogs av kommunfullmäktige 2009. I budget 2016 (med plan för 2017-2021) anger kommunfullmäktige att en ny näringslivsstrategi ska tas fram.

Stadskontoret redovisar nu ett remissförslag till ny näringslivsstrategi. Remissversionens tyngdpunkt ligger i att Malmö stad behöver en sammanlänkande och central strategi som visar inriktningen för hela kommunens ambition för – och relation till – näringslivet.  Det handlar både om en gemensam riktning för kommunens verksamheter och om en tydlighet gentemot befintliga och blivande företag i Malmö. Den föreslagna strategin ligger i linje med Nationell strategi om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

Det finns nu ett förslag till remissversion av en ny strategi som har gått ut på en bred remiss utöver kommunala nämnder och bolag samt fackliga organisationer. Arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi präglas av dialog och involvering. Genom remissen fortsätter processen för synpunkter på förslaget och bidrar till det slutliga förslaget. Remissinstansernas svar får betydelse för den slutliga utformingen av en ny näringslivsstrategi.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *