Pressmeddelande Malmö stads företagslots feb 2012

”En-väg-in” ska underlätta för företagare att etablera och utveckla sina verksamheter

Malmö stad startar upp en pilotverksamhet med företagslotsning för att förbättra kvalitén i servicen till kommunens näringslivskunder.

Med konceptet ”en väg in till kommunen” blir det enklare för företagare och entreprenörer att etablera, starta eller utveckla sina verksamheter.

Företagsservicen ska byggas upp under våren och sommaren och öppna först till hösten. Till en början ska verksamheten bestå av ett telefonnummer och en mailadress, senare kan det bli möjligt att göra ett besök hos företagsservicen och använda sig av e-tjänster.

— Företagsklimatet i Malmö blir hela tiden bättre. Närmare 30 företag har flyttat sina huvudkontor till staden de senaste åren, vilket har skapat mer än 2000 nya arbetstillfällen. Samtidigt är utvecklingen i hela Öresundsregionen positiv. Med denna nya företagsservice förbättrar vi ytterligare Malmös företagsklimat genom att underlätta för företag att etablera sig i vår attraktiva region, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

— Företagare och entreprenörskap spelar en stor roll i Malmös utveckling. Bättre service genom tydligare serviceorganisation är till gagn för hela näringslivet så att fler företagare vill starta och driva sina rörelser i vårt Malmö, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för stadsekologi, konsument och utvecklingsfrågor samt ledamot i näringslivsberedningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *