SPEL SPELAR ROLL FÖR MALMÖ

Två initiativ inom Meet Malmö djupdyker i Malmös spel- och techindustri. Syftet är att titta på hur näringsliv, kommun och andra aktörer kan samverka för att bidra till fortsatt utveckling, tillväxt och innovation i branschen.

Allt började som en inkommen idé till Meet Malmö om att staden saknar en fokuserad investering på turism, en fysisk plats som kan locka besökare från hela Europa. Efter diskussioner med representanter från näringslivet och kommunen landade vi i Malmös blomstrande spelindustri, ett under som väcker fascination världen över.

Malmö har potentialen att bli en av Europas hetaste spelstäder, med utveckling, utbildning och ett ekosystem i världsklass. Att Malmö Stad nu satsar på att ta fram underlag och strategier för att ytterligare positionera Malmö som en ledande hubb för spelutveckling är avgörande för vårt fortsatta arbete. Säger Peter Lübeck, verksamhetsansvarig i Game City, en ideell organisation som arbetar för att utveckla södra Sveriges spelindustri.

Fler ska få möta och uppleva branschen
Utredningen består av två delar. Dels genomförs förstudien ”Rum för spel” där fokus är på hur Malmö stad tillsammans med näringslivet kan öka intresset för branschen med en fysisk plats. Genom att unga Malmöbor får uppleva och möta branschen kan de bli inspirerade till nya intressen och hitta nya vägar i ett framtida yrkes- och utbildningsval. Ett Rum för spel kan stärka kompetensförsörjningen men även vara en tillgång för företagare.

Den andra delen av utredningen består av en förstudie som fokuserar på hur vi kan locka hit spelrelaterade evenemang och aktiviteter till staden, inte bara för branschen utan även för forskning, utbildning, e-sport, kultur och konsument.

Min förhoppning är att detta kommer att leda till ökat samarbete mellan alla de olika aktörer som verkar för att utveckla vårt spelkluster, och att vi tillsammans hittar vägar framåt, säger Peter Lübeck, verksamhetsansvarig i Game City.

Arbetsgrupperna har nu presenterat sina rapporter som går att läsa nedan. Under våren planeras ett arrangemang kring hur vi tar de här insikterna vidare.

Läs rapporterna om Malmö som spelstad

 


 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *