Storm ger plats för innovation och nytänk

En kreativ och öppen plats där nya tankar föds, gamla sanningar utmanas och spännande relationer skapas. Så kan man beskriva Storm – Malmö universitets nystartade innovationshubb. 

Storm invigdes våren 2017 och här kan studenter, forskare och representanter från Malmö universitet och det omgivande samhället träffas och utbyta tankar och erfarenheter.

– Tanken var från början att vi skulle skapa en plats, ett sammanhang, där vi gemensamt kunde jobba med innovation, entreprenörskap, kreativitet och liknande. Vi saknade en fysisk, neutral plats för detta där man kunde mötas på lika villkor, säger Patrik Berander som delar sin tid mellan undervisning inom innovation och entreprenörskap och som föreståndare på Storm.

Han beskriver Storm som en kreativ plats som är öppen för alla. Här ska man lockas till att tänka nytt, våga utmana dagens sanningar för att hitta morgondagens lösningar. Här samlas studenter från olika program, forskare presenterar sina rön och kan bjuda in till workshops.

–  Vi delar med oss av de resultat vi har. Här kan man visa upp sig både internt och externt. Vi är inte kopplade till något specifikt ämnesområde, vilket är en möjlighet, men också en utmaning. Tanken med Storm är också att initiera samarbete över ämnesgränserna.

Lokalerna man skapat åt sig är på 180 kvadratmeter fördelade på två rum och ett kök. Det största rummet är på 100 kvadratmeter och är planerat för att uppmuntra kreativt arbete. Här finns färgglada, stapelbara möbler, väggar med magnetiska whiteboards, två projektorer för parallell eller dubbel projicering och teknik för trådlösa presentationer.

I det mindre rummet finns en gradäng med kuddar med plats för drygt 20 personer. Att man sitter på något som kan liknas vid en läktare har visat sig ge rummet och samtalen en annan dynamik, säger Patrik Berander.

– Miljön ska andas något annorlunda. Det ska inte vara som att gå in i vilket lärorum som helst, redan platsen ska utmana och försöka få alla att tänka lite annorlunda. Det ger nya forskningsformer och nya sätt att undervisa. Vi ser det som en testmiljö, man får testa nytt och faller det väl ut kan man ta med det vidare till andra delar inom unicersitetet.

Totalt jobbar fem personer deltid på Storm. Tre, varav Patrik Berander är en, är anställda på andra ställen inom universitet, men har delar av sin tjänst förlagd på Storm. Och så två alumner, studenter som tidigare pluggat på Malmö Universitet.

– De nuvarande alumnerna har varit hos oss ett år och vi ska nu ersätta dessa med två nya. Våra alumner har nyligen varit studenter och kan därför relatera till studier och studenter på ett bra sätt. Tanken är att tjänsterna ska vara en form av brygga mellan studierna och arbetslivet och vi ser det lite som ett traineeprogram. Alumnerna är också värdar för verksamheten och sköter den dagliga driften.

Vilken roll spelar Storm för näringslivet i Malmö och regionen?

– Storm spelar roll. Många av evenemangen i Storm bygger på samverkan med det omgivande samhället. Det är väldigt många organisationer som gått igenom dörren och varit med på olika presentationer och workshops med studenter och forskare. Olika typer av organisationer kan också komma med förslag på hur vi kan jobba tillsammans för att öka utbyte mellan akademi och det omgivande samhället. Vi har Science Shop som ett exempel, där syftet är att knyta ihop olika samhällsaktörer för att koppla befintliga utmaningar till existerande forskning eller initiera nya forskningsprojekt i samverkan.

Har ni nått dit ni hoppades?

– Jag tror att vi är på rätt väg. Att vi lyckats få till en plats och ett sammanhang där folk vill vara, där man vill göra saker, där man vill visa upp sig och sitt. En annorlunda miljö som triggar igång annat. Sedan har vi som organisation saker kvar att jobba på och det tar tid att få till en varaktig förändring. Vi är en behovsdriven plats och testar mycket. Vi är inte rädda för att prova. Det är en organisation och en plats som ständigt förändras för att möta behoven.

Namnet storm väcker många associationer. Hur gick tankarna bakom det?

– Det var en jättelång process bakom. Vi hade mycket tankar och funderingar och massor med olika namnförslag. De flesta var kopplade till innovationsbegreppet på ett eller annat sätt. Problemet med det är att det begreppet tolkas olika av olika personer och ämnesområden. Vissa tolkar begreppet som väldigt kommersiellt och ser därför inte hur innovation kan vara relevant för deras forskning och verksamhet. Vi ser dock innovation som ett väldigt brett begrepp som inkluderar allt från metoder, processer och arbetssätt till produkter och affärsmodeller. Så länge det är nytt och tillför värde i samhället, i organisationer eller på marknaden så ser vi det sin innovation, berättar Patrik Berander.

Detta sammantaget ledde till att man i stället började luta åt ett namn som inte skulle försöka att ringa in innehållet utan mer visa på vad som händer.

– ”Innovationscenter” låter stelt och sätter begränsningar. Storm är ett begrepp som man kan leka med och är dynamiskt. Och så ligger våra lokaler bredvid kaféet Vindstilla. Det är lite kul. Det blir ett battle mellan det lugna och där det händer, säger Patrik Berander.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *