Stormöte med Meet Malmö engagerade

En kraftfull rörelse framåt för Malmös bästa. Det var känslan efter Meet Malmös första stormöte för året, där ett 80-tal engagerade samhällspåverkare möttes för att diskutera hur de gemensamt kan utveckla Malmö.

– Vi tillsammans bygger Malmö och det är viktigt att vi har en samverkan och en förståelse för hur vi jobbar på olika sätt.  Jag är engagerad i Meet Malmö eftersom jag ser det som en möjlighet att påverka Malmös stora frågor, säger Pernilla Lyberg, regionchef på BRA, som deltog i stormötet.

Pernilla är en av näringslivets representanter i Meet Malmö, och tillsammans med anställda från Malmö stad och personer från andra organisationer, så vill hon se ett Malmö där alla aktörer tillsammans tar ansvar för stadens utmaningar. Med gemensam kunskap blir vi starkare, smartare och kommer längre. Camilla Wieslander, vd på Skanska Öresund, ser bilden tydligt framför sig:

– Vi är alla aktörer i staden och på olika sätt beroende av ett starkt och attraktivt Malmö. Men vi får inte fastna i utmaningarna utan se möjligheterna – och våga utveckla i små steg, testa i piloter och samverka i detta.

Idéer får liv genom Meet Malmö
En grundbult i arbetssättet inom Meet Malmö är just att problematiseringarna och utvecklingsidéerna inte bara ska stanna vid snack. Med hjälp av samverkan och den uppbackning som realiserbara idéer får, kan de snabbare växa och verkligen bli något.

– Vi har redan genomfört flera idéer där fröet såtts inom Meet Malmö. I början av året anordnades till exempel en stor arbetsmarknadsmässa för ungdomar. Tanken var att de skulle få upp ögonen för alla de jobb som finns inom besöksnäringen – en bransch som skriker efter kompetent arbetskraft, berättar Meet Malmös processledare Liselotte Ehn om det lyckade samverkansprojektet mellan Malmö stad, Region Skåne, Destinationssamverkan Malmö, Visita, Arbetsförmedlingen samt flera andra aktörer från branschen.

– Just nu jobbas det för fullt i ett annat samverkansprojekt med förtätning och förbättring av bostadsområdet Bellevuegården, tillägger Liselotte Ehn.

Brinner för att utveckla Malmö
Under hösten 2017 kommer två stormöten att hållas, och syftet med detta första möte var att deltagarna skulle lära känna varandra, ringa in de problemområden som de vill prioritera i sitt arbete, och så smått börja spåna på lösningar till de utmaningar som Malmö lever med. På förhand hade alla deltagare valt ett intresseområde som de brinner särskilt för:

  • Malmö i sin omvärld
  • Attraktiva miljöer och tillgänglighet
  • Innovation och företagande
  • Kompetensförsörjning
  • Kommunal service

Diskussionerna i de olika grupperna var stundtals allvarsamma och stundtals uppsluppna, men en sak var genomgående: det är många som brinner starkt för att utveckla Malmö!

– Det är viktigt att vara med om man vill påverka i staden. Vi har ett grundmurat intresse av att Malmö ska förbli en bra stad att bygga i, och det arbetet vill vi delta aktivt i, säger Dan Magnusson, vd på Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Under nästa stormöte som hålls den 14 november ska deltagarnas arbete mynna ut i en lista över potentiella samarbetsinitiativ. En del av idéerna kommer att växa inom Meet Malmö och så småningom bli till nytta för Malmö och alla som bor och verkar i staden.

Så får du veta mer om Meet Malmö
Mer om Meet Malmö kan du läsa på meetmalmo.se, där du även kan anmäla dig som resursperson och lämna in utvecklingsförslag. Du är även välkommen att kontakta någon av Malmö stads representanter från näringslivskontoret:

Liselotte Ehn, ansvarig processledare, näringslivskontoret Malmö stad
Tel: 0702-059760, e-post: liselotte.ehn@malmo.se

Victor Ollén, processledare, näringslivskontoret Malmö stad
Tel: 072-003 40 74 , e-post: victor.ollen@malmo.se

 

Läs också mer här >>

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *