Styrgrupp Malmö Innovationsarena

Malmö Innovationsarena projektleds av Malmö stad, men har utvecklats och styrs i samarbete med aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och akademi.
Kontaktperson Malmö stad: Christine Olofsson, christine.olofsson@malmo.se

Region Skåne ansvarar för att knyta det regionala näringslivet till projektet samt sprida erfarenheter från projektet på lokal, nationell och internationell nivå. Bland annat genom deltagande i olika kluster, exempelvis Smart Cities and Communities – The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities.

Kontaktperson Region Skåne: Wilhelm Ast


E.ON Sverige
producerar och levererar energi till den nordiska marknaden. E.ON bidrar med kunskap om utmaningar och möjligheter på energiområdet i Skåne, Sverige och internationellt.

Kontaktperson E.ON: Thomas Johnsson


Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp är del av SLU, ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. SLU i Alnarp kommer att fokusera på fysisk utveckling av stadsmiljöer i projektet.

Kontaktperson SLU Alnarp: Bengt Persson


LU Open vid Lunds universitet, fokuserar på att applicera universitetets samlade kompetenser och kunskap på samhällsutmaningar som identifieras i projektet.

Kontaktperson  Lunds universitet: Lena Neij


Malmö Högskola bidrar med kunskap om medborgarinvolvering och kollaborativ design.

Kontaktperson Malmö Högskola: Per-Anders Hillgren


MKB Fastighets AB, som är helägt av Malmö stad, har en marknadsandel på 33 procent av hyresrättsmarknaden i Malmö. Med drygt 23 000 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö och bidrar med kunskap om fastighetsbranschen.

Kontaktperson MKB: Jenny Holmquist


Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Media Evolution bidrar med mediala och digitala perspektiv på utmaningar som staden står inför.

Kontaktperson Media Evolution City: Emma Estborn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *