Sustainable City Accelerator


Sustainable City Accelerator startade i september 2016 och är en arena för samarbeten och utveckling av innovationer inom hållbar stadsutveckling för aktörer inom näringslivet, offentlig och ideell sektor, samt akademi. Fram till år 2019 kommer Sustainable City Accelerator fokusera på att ta fram innovationer för hållbart byggande och utveckling av hållbara bostadsområden.

I Sustainable City Accelerator får aktörer stöd att:
– Utveckla produkter, tjänster och koncept som bidrar till hållbar utveckling av bostadsområden.
– Hitta potentiella investerare och aktörer som vill hjälpa till med att utveckla innovationer.
– Testa och tillämpa innovationer i reella stadsutvecklingsprocesser i Malmö.

Sustainable City Accelerator erbjuder stöd under hela innovationsprocessen. En central del av stödet kommer finnas digitalt i form av ett webbaserat verktyg som ska samla innovationer inom hållbar stadsutveckling och väntas vara klart i början av 2017. Sustainable City Accelerator kommer även genom olika typer av metoder och evenemang arbeta för att skapa nätverk och främja utveckling av innovationer inom hållbar stadsutveckling.

Arbetet i Sustainable City Accelerator utgår från behovsdriven innovation, vilket innebär att Malmö Innovationsarena samarbetar med aktörer runt om i Malmö för att identifiera de faktiska utmaningar inom hållbar stadsutveckling som finns idag i staden. Arbetet i Sustainable City Accelerator utgår även från open innovation vilket innebär att de utmaningar som identifieras kommer att tillgängliggöras öppet så att alla som är intresserade kan komma med idéer kring hur dessa utmaningar kan lösas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *