Symbiotiskt tänk bidrar till en hållbar framtid

Värmen från stadens renade avloppsvatten återanvänds och går till fjärrvärme. Det är en del i samverkansprojektet Delad energi är dubbel energi och ett bra exempel på det symbiotiska tänkande som växer fram i stadsplaneringsprocesser och näringslivsutveckling i Malmö.

Industriell symbios eller urban symbios är båda former av cirkulär ekonomi. Precis som i den gamla 90-talsparollen ”tänk globalt agera lokalt” är varje enskild insats ett viktigt bidrag till en mera hållbar framtid.

Här har Malmö stad tagit en ledande roll och kommunen var först i Sverige med att skriva under Agenda 2030 där bland annat FN:s 17 globala hållbarhetsmål ingår. Malmö beslutade också 2017 att dessa mål ska omvandlas till lokala mål.

I det perspektivet blir det symbiotiska tänket och agerandet än viktigare. När delande och samarbeten om resurser sker på stadsnivå talar man om urban symbios. Staden arbetar nu ihop med akademin, näringslivet, industrin, Sysav och VA Syd för att driva på den här frågan.

– Det är en hållbarhetsfråga. Att kunna ta tillvara på resurser är framtiden. Det handlar också om att vara en attraktiv stad. Företagen är jätteintresserade av det här, men de vill veta hur de ska göra. De har inte alltid bryggorna emellan varandra utan behöver en plattform där de kan mötas. Och det är det vi kan erbjuda. Det gör att vi som stad blir än mer attraktiv som etableringsort, säger Stefan Månsson, näringslivsutvecklare på Näringslivskontoret i Malmö stad.

När begreppet utvidgas i industriell skala pratar man om industriell symbios. Ett exempel som används för att förklara det är hur ett företag som gör mjöl får massor med spannmålsskal över vid sin tillverkning. Skalen skulle kunna klassas som avfall, men kan i stället exempelvis användas som odlingsbas för lokal svampodling.

– Jag hoppas att symbioser diskuteras vid varje etablering, vid varje företagstillkomst. Vi måste lyfta den här frågan så att det är en naturlig del i etableringsprocessen. Då kan nya symbioser uppstå som vi idag inte tänkt på, men som helt enkelt kommer att göra det möjligt att tjäna pengar och samtidigt vara hållbar. Det blir en win-win, säger Stefan Månsson.

Ett konkret och lyckat exempel på industriell eller urban symbios finns i Norra hamnen där stadens avloppsvatten tas om hand.

– E.On har installerat värmepumpar vid Sjölunda för att använda det i fjärrvärmenätet och åtta procent av Malmös fjärrvärme kommer härifrån. Malmö har antagit de globala hållbarhetsmålen för 2030. Det innebär att vi behöver titta över cirkulariteten och vi måste få med näringslivet. Företag kan ha restprodukter som de måste betala för att bli av med, men tänker de annorlunda kanske de själva kan få betalt för det som råvara, säger miljöförvaltningens Malin Norling.

Malmö stad samarbetar systematiskt med E:On, Sysav och VA Syd och hoppas i framtiden kunna utveckla många fler samarbeten.

Projektet Delad energi är dubbel energi är i steg 3 och här tittar man på resurser i stort. Flera olika förvaltningar samarbetar, exempelvis näringslivskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret. Alla hjälps åt för att bland annat via markanvisningar främja symbioser.

Andra aktörer i projektet är E.ON, Sysav Utveckling, VA SYD, Sustainable Business Hub, WSP och Linköpings Universitet.

Men för att symbioserna ska uppstå, så krävs det förtroende. De olika aktörerna måste kunna lita på varandra och detta är en av utmaningarna.

– En del i en symbios är att du måste ha en öppenhet mellan dig och din motpart, berättar Malin Norling. Många företag är ovana vid det, men genom det här projektet så försöker vi ändra på det. Vi måste få företagen att våga ta de här diskussionerna och berätta vad man har för restresurser och vad man har för behov.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *