Turismen till Malmö ökar stadigt

Dagsfärska siffror från Tillväxtverket och SCB visar att antalet hotellövernattningar i Malmö har ökat under 2016, både vad gäller svenska och internationella besökare. Därmed har den positiva trenden för Malmös besöksnäring hållit i sig ända sedan 2004. De positiva siffrorna för 2016 tillskrivs bland annat Malmös starka kongress- och konferensutbud, samt ett fint evenemangsår.

Under 2016 uppgick antalet gästnätter, det vill säga övernattningar, på Malmös hotell till 1 805 479 stycken, vilket är en ökning med hela 15 % eller 241 604 gästnätter jämfört med året innan. Procentuellt är ökningen större än i Stockholm och Göteborg, som båda har ökat med 6 %.

Läs mer här >>

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *