Bulltofta

I nordöstra Malmö finns flera företagsområden där Bulltofta industriområde är det största. Här finns också ett par mindre områden som Sege och Valdemarsro.

Bulltofta

Bulltofta industriområde ligger ca 4 km öster om centrala Malmö. Området tillkom under 1970-90-talet och har goda motorvägsförbindelser då det ligger lättillgängligt intill Inre Ringvägen. Byggnaderna på området består främst av småindustrier och mindre kontorsbyggnader.

Bulltofta är för äldre Malmöbor främst känt för Bulltofta flygplats som under många år var det viktigaste svenska flygfältet för utlandstrafik. Idag ligger verksamheten Bulltoftabanan, en trafikövningsplats med bland annat halkkörning på den gamla flygplatsen.

Ett hundratal företag som framför allt ägnar sig åt partihandel är etablerade i området. Bland de större företagen kan nämnas Samhall, Siemens, Förenade Service, Invima och NovoNordisk. En av de senaste etableringarna är det österrikiska möbelvaruhuset XXX Lutz.

Valdermarso

I Valdemarsro finns ett tjugotal företag verksamma inom bl a partihandel. Procurator AB, VA Syd och Bilprovningen är några exempel på företag som är etablerade här.

Ett nytt industriområde planeras i östra Valdemarsro. Det planerade verksamhetsområdet är drygt 50 000 kvm stort och ligger söder om Malmö golfbana och norr om Vattenverksvägen. Området är avsett för småindustri och kontor. Arbetet med att iordningställa tomtmarken är klart och markförsäljning pågår.

Sege industriområde

Sege industriområde, uppbyggt under främst 1960-talet, ligger vid den nordöstra infarten till Malmö, strax intill Stockholmsvägen, nära Inre och Yttre Ringvägen. Via Inre Ringvägen tar man sig snabbt både till centrum i Malmö och till hamnen.

Tillverkningsindustrin är relativt högt representerad på Sege industriområde. Bland det hundratal företag som är lokaliserade i området finns bland annat Sydsvenska Dagbladet, Euro-Diagnostica, Air Liquide, NetOnNet och Bona.

Sege park
Sege park är ett område under utveckling i nordöstra Malmö. Här planeras en blandad och tät stadsdel med fokus på hållbarhet. Här kommer att finnas bostäder, samhällsservice och företag i en lummig och trivsam miljö. Området profileras tydligt för att vara Malmös nya skyltfönster för hållbarhet.

Den vackra parken förblir områdets hjärta, samtidigt som förnybar energi, innovativa lösningar och kreativa företag kännetecknar det framtida Sege park.