Centrum

I Malmös sjudande stadskärna är det nära till allt. Här finns ett gediget utbud med en mångfald av butiker, restauranger, caféer, kontor och köpcentra.

Centrum stäcker sig från folkfyllda Lilla Torg, Stortorget och nya Centralstationen i norr genom gågator och torg via Triangeln till internationella Möllevångstorget i söder.

Citytunneln och stationen vid Triangeln har kortat avstånden i Malmö och har bidragit till regionens utveckling. Med underjordisk tågtrafik rakt igenom Malmö är det nu ännu lättare för alla arbetande, boende, kunder och företagare att ta sig till Malmös centrala delar. Malmö Centralstation beräknas få drygt 54 000 på- och avstigande per dygn och är en kommunikationsaxel som knyter samman tåg, buss, taxi och bilparkering.

Resenärer från både region, övriga Sverige och Danmark kan direkt nå den nya stationen Triangeln. Prognosen för station Triangeln ligger på över 39 000 resande per dygn och är en viktig mötesplats.

I centrum har Malmö Live, en ny kongress- och konserthusanläggning, uppförts med gångavstånd från Centralstationen, den gamla stadskärnan och den moderna stadsdelen Västra Hamnen. Hela anläggningen omfattar totalt 90 000 kvm av möten/kongresser, konserter och hotellverksamhet.

Bakom Centralstationen kommer en ny stadsdel, Nyhamnen, växa fram som skall vidareutveckla Malmös stadskärna. Fullt utbyggt innebär det cirka 6 000 nya bostäder i en till stora delar urban miljö med hög täthet. Här kommer också finnas möjligheter för ett varierat näringsliv med en prognos på 13 000 arbetstillfällen.