Cleantech

En del av Malmös hållbara stadsutveckling

När vi jobbar med Cleantech i Malmö skapar vi länkar mellan staden och andra offentliga organisationer, näringslivet och akademin och verkar för att öka Malmös attraktionskraft för cleantechföretag. Malmö ska vara en attraktiv plats för att starta, driva och utveckla företag inom cleantechområdet.

Malmö har redan idag många och konkurrenskraftiga företag inom miljöteknik, miljöanpassade varor, tjänster och produktionsteknik. En satsning görs nu på Malmös unika miljöprofil, där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samverkar. Detta för att förstärka Malmös position som en internationellt ledande stad inom miljöteknik.

Malmö växer så det knakar och år 2020 förväntas staden passera 350 000 invånare. Urbaniseringen är en tydlig global trend och sedan 2007 bor fler i städer än på landsbygden. 2050 förväntas 75 % av jordens befolkning bo i städer. Klimatet förändras i allt högre takt och med människors ohållbara livsstil blir stadsplanering idag en ödesfråga för kommande generationer.

En hållbar stad kan handla om allt från ekologisk skolmat och förskolor fria från skadliga kemikalier, till miljövänliga transportsystem och energieffektiva byggnader.

Malmö har varit med om en enorm urban transformation. Industristaden Malmö finns inte längre och det nya Malmö som växer fram har hållbarhet som ledord – miljömässigt, socialt såväl som ekonomiskt. Ambitiösa miljömål ger inspirerande utmaningar och såklart tydliga synergieffekter på näringslivet – det krävs innovativa produkter och smarta lösningar.

Vi jobbar med framtidens affärer, kreativ miljöteknik och grön innovation.

Ansvarig näringslivsutvecklare: Thobias Lading


Nyheter & aktuellt inom Cleantech

Nyheter och akuellt inom Cleantech

ETT STARKT OCH HÅLLBART NÄRINGSLIV

Ny näringslivsstrategi för ökad tillväxt, fler växande företag och jobb för Malmöbor 2017-2022 Malmö stads nuvarande näringslivspolitiska strategi ”Näring till näringslivet” antogs av kommunfullmäktige 2009. I budget 2016 (med plan för 2017-2021) anger kommunfullmäktige att en ny näringslivsstrategi ska tas fram. Stadskontoret redovisar nu ett remissförslag till ny näringslivsstrategi. Remissversionens tyngdpunkt ligger i att Malmö…

Läs mer