Dubbel Yrkesutbildning

Dubbel Yrkesutbildning är ett försök i Malmö att implementera en välkänd tysk arbetsmarknadsmodell som utgår från företags och offentlig sektors kompetensförsörjningsbehov.

Malmö har hög arbetslöshet trots att det i staden finns fler arbetstillfällen än någonsin. Dilemmat är en missmatchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan på kvalifikationer från arbetsgivare.

Tysk yrkesutbildning är en av de mest effektiva i Europa på att matcha kompetensutbud, skolning och efterfrågan på arbetskraft. Där har man tagit fram den modell, som på svenska kallas Dubbel Yrkesutbildning. Deltagarna får en anställning samtidigt som de utbildas praktiskt och teoretiskt i en nära samverkan mellan företag, arbetsförmedling och yrkesskola.

Per Tryding, som är vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, har skrivit en rapport om den tyska versionen av Dubbel Yrkesutbildning. I inledningen skriver Handelskammarens VD Stephan Müchler att ”Tyskland har inga lärlingar” eftersom de som deltar är anställda på ett företag.

Dubbel Yrkesutbildning utgår från Malmökommissionens rekommendationer om att bilda kunskapsallianser mellan olika sektorer i staden. Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Dubbel yrkesutbildning innebär

  • Kompetens som skräddarsys utifrån arbetsgivarens behov.
  • Learning by doing” – arbete och utbildning parallellt.
  • En snabbare väg till anställning för nyanlända och andra arbetssökande.

 

Mer om Dubbel Yrkesutbildning

Dubbel Yrkesutbildning ska pågå i tre år och finansieras av den Europeiska sociala fonden. Medfinansiering sker från Malmö stad, Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

230 platser kommer att finnas i projektet, men fler deltagare får möjlighet att ingå då platserna fylls med nya deltagare när någon får anställning eller väljer vidareutbildning.

Projektansvaret kommer att ligga I Malmö stad (stadskontorets näringslivsavdelning).

Dubbel yrkesutbildning är en del av en projektplattformen Etablera fler snabbare som drivs av Malmö stad vars syfte är att är att förbättra etableringen av nyanlända Malmöbor, såväl på arbetsmarknaden som på bostadsmarknaden.

De första deltagarna i programmet beräknas starta under april 2017.