Arbetsrätt i en internationell miljö – kurs för dig med anställda i andra länder

Eventkategori
Kurs/ utbildning
Arrangör

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Datum och tid
Sista datum för anmälan

fredag, 18 januari, 2019

Adress till evenemanget

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Stad

Malmö

Webbplats för evenemanget
https://handelskammaren.com/evenemang/arbetsratt-i-en-internationell-miljo-kurs-for-dig-med-anstallda-i-andra-lander/
Pris

1 495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar. 2 245 kr/pers för icke-medlemmar. Moms tillkommer. Dokumentation, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Kräver det medlemsskap?

Nej

Beskrivning

Funderar du på att utstationera en arbetstagare till ett annat land eller har du redan anställda utomlands? I ett anställningsförhållande av internationell karaktär finns en rad frågor av juridisk karaktär som du bör tänka igenom innan du skriver anställningsavtal. Det finns även privaträttsliga aspekter, som lätt glöms bort, men som även en arbetsgivare bör vara medveten om.

Kursen går igenom ett antal viktiga frågeställningar.

  • Hur upprättar man anställningsavtal i en internationell miljö?
  • Behövs arbets- och uppehållstillstånd för arbetet?
  • I viken utsträckning kan avtalsparterna själva välja tillämplig lag? Vilket lands domstol är behörig att pröva tvistefrågor? Hur kan ett utländsk avgörande erkännas och verkställas i Sverige?
  • Vilken roll spelar EU-rätten?
  • Vilken betydelse har svenska kollektivavtal för anställningsavtal med internationell anknytning?

Du får också en överblick över tillämpliga regler i Rom I-förordningen och de nya reglerna i Sverige baserade på utstationeringsdirektivet samt en inblick i EU-domstolens praxis.

I takt med att arbetslivet har internationaliserats har frågeställningar inom den internationella privaträtten blivit vanligare. När anställda flyttas mellan länder kan frågor uppkomma som berör mer än ett lands lag, exempelvis inom avtalsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt och arvsrätt. Vi går igenom och ger praktiska exempel. Vi kommer även kort att beröra hur de internationella privaträttsliga reglerna kan begränsa vissa rättsverkningar. Detta kan rent praktiskt göra att en del klausuler, som till exempel en lagvalsklausul, inte blir gällande.

Genom att på förhand förstå och avtala om både arbetsrättsliga och privaträttsliga frågor kan således både du som arbetsgivare och dina anställda undvika flera problem och tvistefrågor.

Föreläsarna, advokaterna Jessica Stålhammar och Tove Sjövall från WSA Law, har lång erfarenhet inom arbetsrätt respektive internationell privaträtt.

Varmt Välkommen,

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.