Den hållbara chefsrollen – en kompetensutvecklingsdag om ledarskap

Eventkategori
Kurs/ utbildning
Arrangör

Sensus Skåne-Blekinge

Datum och tid
Adress till evenemanget

Sensussalen, Studentgatan 2

Stad

Malmö

Webbplats för evenemanget
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/den-hallbara-chefsrollen-en-kompetensutvecklingsdag-om-ledarskap-905786/
Pris

1395 kr

Kräver det medlemsskap?

Nej

Beskrivning

Vilket är en chefs viktigaste uppdrag? Varför blir resultatet inte alltid det önskade? Och vem ska chefen vara lojal med? Det är några av de frågor och dilemman som tas upp under dagen.

Dagen vänder sig till dig som arbetar som chef eller ledare eller som önskar förstå dessa roller bättre. Utifrån aktuell forskning och ny kunskap inom området kommer du att få träna på frågor som handlar om chefens uppdrag, förutsättningar, utmaningar, omvärld och strategier. Du tar del av och får med dig modeller kring ledarrollen samt konkreta verktyg som du kan använda i ditt arbete.

Utbildningen bygger på en blandning av teori, delande av erfarenheter, värderingsövningar och praktikfall.

Utbildare är Johan Welander som är en av Sveriges främsta experter på HR-arbete, medarbetarutveckling och chefsrollen i civilsamhällets organisationer. Han är personalvetare och har en bakgrund som chef, HR-ansvarig och förtroendevald. Sedan början av 2000-talet har Johan haft ledande roller i civilsamhället, senast som kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen med nationellt ansvar för utveckling av medarbetare och chefer. Johan är också författare till böckerna ”Är chefen människa?” och ”Idéburen chef”.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.