Personal i Öresund

Eventkategori
Föreläsning Kurs/ utbildning Seminarium
Arrangör

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Datum och tid
Sista datum för anmälan

fredag, 06 mars, 2020

Adress till evenemanget

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Stad

Malmö

Webbplats för evenemanget
https://handelskammaren.com/evenemang/personal-i-oresund/
Pris

895 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. 1345 kr/pers för icke-medlemmar. Medlemmar i vårt nätverk HR-lunchen erhåller 50% rabatt. Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Kräver det medlemsskap?

Nej

Beskrivning

– Vad innebär det att etablera en verksamhet och att vara arbetsgivare i Sverige respektive Danmark?

I Öresundsregionen är det vanligt att svenska företag väljer att, utöver befintlig verksamhet i Sverige, också etablera sig i Danmark, precis som att danska företag väljer att också etablera sig i Sverige. Det finns givetvis skillnader i vad lagar och regler säger, men kulturella skillnader har även en stor inverkan.

För verksamheter som antingen överväger att etablera sig i Danmark, eller redan har en verksamhet i Danmark, är det väsentligt att förstå skillnaderna mellan länderna avseende gällande regler om arbetsrätt, skatterätt samt betydelsen av de kulturella skillnader som finns. Även företag som redan är etablerade i både Sverige och Danmark har behov av att få insikt i skillnaderna, t.ex. om personal flyttas mellan länderna eller vid rekrytering av personal.

Föreläsningen kommer specifikt att beröra:

 • Övergripande om hur etablering kan ske,
 • Skillnader/likheter, avseende både lagar/regler och kulturella skillnader samt pragmatisk hantering av personalrelaterade frågor såsom:
  – Kollektivavtal
  – Anställningsskydd (uppsägning, uppsägningstider, konkurrensförbud och värvningsklausuler m.m.)
  – Bonus
  – Förhandlingsskyldighet
  – Avveckling
  – Inkomstskatter för anställda
  – Arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren
  – Socialförsäkringsfrågor
 • Frågestund med inriktning på fördomar om skillnader mellan länderna

För att på ett enkelt sätt synliggöra vad en arbetsgivare står inför då man har personal i Sverige respektive Danmark kommer en jämförelse ske där våra föreläsare från Sverige och Danmark kommer att ställa det svenska och det danska regelverket mot varandra. På så sätt ges en översiktlig genomgång av hur det är att ha personal på båda sidor av sundet.

Föreläsare är arbetsrättsliga och skatterättsliga experter från Setterwalls och Mazanti (Sveriges respektive Danmarks äldsta advokatbyrå). De har stor praktiskt erfarenhet inom sina respektive områden och kommer dela med sig av sina erfarenheter om hur det är att ha personal i Öresund.

Jenny Söberg, Advokat och ansvarig för arbetsrätt vid Setterwalls Advokatbyrå
Andreas Ödman, Advokat med inriktning skatt, Setterwalls Advokatbyrå
Mette Gahrn-Jensen, Advokat/partner och ansvarig för arbetsrätt på Mazantis kontor i Köpenhamn
Jacob Monberg, Advokat/partner med inriktning skatt, Mazanti

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

Vi inleder med en gemensam lunch 12.00 samt serveras en fika under eftermiddagen.

Detta inlägg är publicerat i . Spara sidan som bokmärke.