Samverkan för ökat entreprenörskap

Samverkan för ökat entreprenörskap – ”Highway to Business”

Många, som är nyanlända i Sverige har tidigare erfarenheter av att ha drivit företag i större eller mindre skala. I Malmö är personer med utländsk härkomst överrepresenterade bland dem som väljer att starta eget företag. Men det finns entreprenörer som väljer bort den möjligheten p.g.a. upplevd byråkrati, språksvårigheter och brist på stöd.

Projektet, som också kallas ”Highway to Business” vill hitta dessa entreprenörsämnen bland arbetssökande och rusta dem för att starta företag. Med ett eget företagande kommer inte bara den enskilda deltagarens i sysselsättning. På sikt så kan det bli fler jobb i företaget.

Flera samverkar för att detta ska ske; Arbetsförmedlingen, Almi, Malmö stad och Tillväxt Malmö. Samtidigt som dessa stärker deltagarna på deras väg mot företagande så skapar de också strukturer och arbetssätt i sina organisationer så att fler nyanlända kan starta och driva företag i framtiden.

Mer om projektet

Samverkan för ökat entreprenörskap ska pågå t.o.m. juli 2020 och finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medfinansiering sker från Tillväxt Malmö, Malmö stad, Almi och Arbetsförmedlingen. Projektet leds från Malmö stad, stadskontorets näringslivsavdelning.

300 deltagare kommer att få sina affärsidéer validerade inom projektet. Sedan sker en process som syftar till att sålla ut dem som har både vilja och förmåga att gå vidare i företagandet.

Samverkan för ökat entreprenörskap är en del av en projektplattformen ”Etablera fler snabbare” som drivs av Malmö stad vars syfte är att är att förbättra etableringen av nyanlända Malmöbor, såväl på arbetsmarknaden som på bostadsmarknaden.