Hyllie

Hyllie i södra Malmö är stadens största utbyggnadsområde. Här erbjuds ett fantastiskt läge i Öresundsregionen, endast 12 minuter med tåg från Köpenhamns flygplats, Copenhagen Airport.

I Hyllie finns en tillväxtpotential för 10 000 nya arbetsplatser och lika många bostäder. Ett nytt centrum har växt fram under de senaste åren och Malmö stad driver i bred samsyn och samverkan med fastighetsutvecklare och andra aktörer utvecklingen av hela den nya hållbara stadsdelen Hyllie centrum med tågstation till Citytunneln gör Hyllie till en kommunikationsnod av högsta internationella klass. Företag som kräver hög tillgänglighet i regionen och närhet till resten av världen etablerar sig här.

Hyllie centrum är också känt som en attraktiv besöksdestination för möten, evenemang och shopping med Malmö Arena, Malmö Mässan och köpcentret Emporia som samtliga finns nära Stationstorget. I Malmö Arena som är en av huvudattraktionerna arrangeras både sport-, musik- och andra evenemang med upp till 15 000 åskådare.

I Hyllie finns också mycket goda möjligheter för kontorsetableringar. Point Hyllie precis vid torget hyser redan ett flertal både större och mindre kontor. Också ett hotell är under projektering inom en av etapperna för Point Hyllie. Kontorshuset Klipporna uppförs i torgets södra del och kommer att följas av fler kommersiella fastigheter. Inom fem år kommer totalt 130 000 kvm kontor och ytterligare handel att kunna erbjudas. Nära Hyllie kommer också IKEA att uppföra ett globalt kontor med tillhörande hotell för delar av framförallt sin internationella verksamhet. Inom samma period planeras ca 2 500 bostäder i området, med närhet till servicefunktioner som förskola och grundskola med internationell inriktning.

Det nya centrumområdet formas med färgstark arkitektur där det gröna utgör grunden för allt som växer här med byggnader certifierade enligt LEED, BREEAM och Green Building. Hela området har visionen att bli världsledande inom klimatsmarta lösningar med målet att energiförsörjningen till 100 procent ska bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020.

Mer om Hyllie