Infrastruktur

Lägg världen för dina fötter inom 30 minuter

Med tillgång till två flygplatser på bara 30 minuters avstånd från centrum är det nära till det mesta i Malmö.

Copenhagen International Airport – en av Europas största flygplatser med direktflyg till hela världen – och Malmö Airport gör det nära att nå hela världen. Den lokala infrastrukturen med vägnät och järnvägsnät är väl utbyggd, cykelvägar genomkorsar hela staden och promenadstråk likaså. Malmö stad arbetar också kontinuerligt för att optimera infrastrukturen ytterligare.

En tågtunnel mellan Centralstationen i Malmö och Öresundsbron med vidare förbindelse till bland annat Köpenhamn stod klar 2011. Länken minskar restiderna och innebär att ännu fler kan resa till och från Malmö med tåg. Tunneln har också gjort det smidigare att resa inom Malmö genom stationer på Triangeln och Hyllie.