Internationella skolor

Malmö har fyra skolor där undervisningsspråket är engelska, två grundskolor och två gymnasieskolor.

Tre av skolorna är kommunala och avgiftsfria, medan den fjärde har statligt stöd och därmed rätt att ta ut elevavgift.

 

Malmö International School

Malmö International School – MIS – undervisar på engelska för cirka 200 elever i åldern 6-16. Skolan är offentligt finansierad och grundades av Malmö stad som svar på den ökande efterfrågan på en bra internationell utbildning.
Läs mer på www.malmo.se/internationalschool
ECIS http://www.ecis.org/
IBO   http://www.ibo.org/

Malmö Borgarskola

Malmö Borgarskola är en kommunal gymnasieskola där cirka 230 elever läser till “comprehensive IB Diploma” det vill säga följer läroplanen för the International Baccalaureate Organization (IBO). På Malmö Borgarskola läses ett förberedande år kallat Pre-IB.
Läs mer på www.malmoborgarskola.se/

Bladins International School

Bladins skola innehåller både grundskola och gymnasieskola. Bladins International School of Malmö erbjuder undervisning på engelska för barn som bor i Sverige tillfälligt. Skolan och den tillhörande förskolan har ungefär 340 förskolebarn och elever i åldern 3 -16. Bladins följer läroplanen för The International Baccalaureate Primary Years Programme och Middle Years programme (PYP och MYP).
Skolan tar ut elevavgift.
Läs mer på www.bladins.se