Om oss / Kontakt

Näringslivskontoret Malmö stad – vårt uppdrag

malmobusiness.com administreras främst av Malmö stads Näringslivskontor – enheten för Företagande och entreprenörskap.

Näringslivskontoret är en enhet på Omvärlds- och Näringslivsavdelningen tillsammans med fem andra enheter  – Malmö Turism, Arbetsmarknads- och migrationsenheten, Säkerhet och beredskap, Samhällsplanering och enheten för Externa relationer.

Avdelningen Omvärld och näringsliv leder stadens arbete med att främja hållbar tillväxt. Här finns bland annat också stadens övergripande omvärldsfrågor, internationellt arbete, turism, arbetsmarknadsfrågor, säkerhet och beredskap, migration och stöd till den idéburna sektorn. Avdelningen är i sin tur en del av Stadskontoret i Malmö stad.

Kontaktuppgifter till oss på Näringslivskontoret finner du nedan.

Söker du någon annan på Omvärlds- och Näringslivsavdelningen? – Hela avdelningen finner du HÄR >>

 

Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet!

På Näringslivskontoret arbetar vi med och efter det som tagits fram i vårt nya Näringslivsprogram – ”Ett starkt och hållbart näringsliv”. Ökad tillväxt, fler växande företag och jobb för Malmöbor är huvudinriktningen och representeras av fem fokusområden, Malmö i sin omvärld, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Innovation och företagande, Kompetensförsörjning och Kommunal service.

Vi är i detta arbete uppdelade i olika arbetsgrupper med olika inriktning

Befintliga företag trivs och utvecklas
– Vi ska verka för att skapa goda relationer och företagsservice i samverkan med relevanta förvaltningar inom Malmö
– Information och fakta från oss ska vara efterfrågat och användbart av många. Vi ska koncentrera oss på få aktiviteter som leder till handlingskraft

Fler företag etablerar sig här
– Vi vill positionera Malmö som den innovativa och nyfikna staden i Öresundsregionen och hela landet
– Vi ska intensifiera vår marknadsföring tillsammans med andra aktörer och fokusera mot de mest intressanta branscherna, regionerna, städerna och företagen

Nya företag skapas genom innovation och entreprenörskap
– Vi ska göra omvärldsanalyser, definiera vad som saknas och ta initiativ i samverkan med andra aktörer för att fylla luckorna
– Vi ska prioritera hållbara initiativ samt koordinera mötesplatser och plattformar som uppfyller nyföretagarens behov

Vi på Näringslivskontoret

Sebastian Drott    
Enhetschef Näringslivskontoret

sebastian.drott@malmo.se
Mobil 0709-966165

Arbetsuppgifter: Ansvarar för näringslivskontorets verksamhet samt sitter med i olika styrelser och nätverk.

 

Fadi Barakat     
Näringslivsutvecklare

fadi.barakat@malmo.se
Mobil 0737-095381

Arbetsuppgifter: Entreprenörskap & Innovation, ansvarig för profilområde kommunal service (Företagslotsen). 

Sara Bergman
Näringslivsutvecklare

Sara.bergman@malmo.se
Mobil: 0733-011211

Arbetsuppgifter: Ansvarig för faktaskrifterna MalmöLäget och Malmö Snapshot.

 

 

Magnus Carstam
Näringslivsutvecklare

Magnus.carstam@malmo.se
Mobil: 0708-756868

Arbetsuppgifter: Etableringar av nya företag, 07:07, krognätverket, förbättrad kommunal service, Insikt, ansvarig för företagslotsen

Jessica H Jönsson    
Näringslivsutvecklare

jessica.h.jonsson@malmo.se
Mobil 0705-97 76 64

Arbetsuppgifter: Ansvarig för bland annat extern kommunikation på webb, sociala medier och i tryck, foto, mediekontakter och i diverse projekt på enheten.

Thobias Lading
Näringslivsutvecklare

Thobias.lading@malmo.se
Mobil: 0766-32 39 86

Arbetsuppgifter: Malmö Näringslivsgala – Näringslivsdag, Ungt entreprenörskap, Cleantech

Caroline B. Le Bongoat

Näringslivsutvecklare

caroline.lebongoat@malmo.se
Mobil: 0709-34 14 01

Arbetsuppgifter: Kulturella och kreativa näringar (KKN), entreprenörskap och innovation, samt ansvarig för Design Malmö och nätverket Smart Fashion City.

Stefan Månsson     
Näringslivsutvecklare

stefan.m.mansson@malmo.se
Telefon 040-34 17 34
Mobil 0709-99 39 94

Arbetsuppgifter: Innovation, entreprenörskap, Profilområde Kreativa näringar

Victor Ollén
Näringslivsutvecklare

Victor.ollen@malmo.se
Mobil 072 – 00 34 074

Arbetsuppgifter: Ansvarig kompetensförsörjning, samt samverkan mellan skola och arbetsliv, tex satsningarna ”Hej Framtid!” och ”Nissin”. Arbetar även med kommuncentrala utredningar inom näringslivs- och arbetsmarknadsområdet. 

 

Lena Persson    
Näringslivsutvecklare

lena.persson22@malmo.se
Mobil 0709 72 49 53

Arbetsuppgifter: Näringslivsgala, 07:07am

Louise Svensson
Näringslivsutvecklare

Louise.svensson@malmo.se
Mobil: 0706 92 35 35

Arbetsuppgifter: Etableringar av nya företag inklusive marknadsföring och service, projektledare för medverkan i olika typer av event, framförallt inom bygg- och fastighetsnäringen.